לימודים באוניברסיטה הפתוחה

תכניות לימודים מובנות

שיטת הלימודים באוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לסטודנטים גמישות רבה בקביעת קצב התקדמותם בלימודים ובבחירת סדר לימוד הקורסים במהלך הלימודים לתואר ראשון. עם זאת, לטובת סטודנטים המבקשים ללמוד באופן אינטנסיבי, להקדיש את מרבית זמנם ללימודים ולסיים את לימודיהם לתואר ראשון בפרק זמן של 4-3 שנים, מוצעות תכניות לימודים מובנות בחלוקה לפי סמסטרים ובלימודים בקבוצות ייעודיות שתלמדנה ביחד את כל קורסי התכנית הרלבנטית ביומיים מרוכזים בשבוע. התכניות המובנות מוצעות בתחומי דעת אחדים, בכמה מרכזי לימוד, והן מיועדות לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בתכנית המובנית בסמסטר א, וכן לסטודנטים שלמדו קורס אחד או שניים בתכנית הרלבנטית. פרטים נוספים על תכניות הלימודים המובנות ראו באתר האו"פ.

קורסים וסמסטרים

האוניברסיטה הפתוחה מציעה כ-700 קורסים אקדמיים בנושאים, ברמות ובהיקפים שונים. בקטלוג הקורסים אפשר למצוא תיאור מפורט של כל הקורסים המוצעים ללימוד.

בשנת לימודים של האוניברסיטה הפתוחה שלושה סמסטרים: סמסטר סתיו (אוקטובר עד פברואר), סמסטר אביב (מרץ עד יולי), וסמסטר קיץ מרוכז (יולי-ספטמבר). רוב הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה נלמדים במשך סמסטר אחד. קורסים מעטים נלמדים גם (או רק) במתכונת שנתית (מתחילים בתחילת סמסטר הסתיו ונמשכים עד סוף סמסטר האביב).

ייש קורסים שאפשר ללמוד מדי סמסטר, כלומר שלוש פעמים בשנה, יש קורסים הנלמדים פעמיים בשנה בלבד, ויש קורסים הנלמדים רק פעם אחת בשנה. בטבלת התכנון הרב-שנתי  מצוינים ליד כל קורס, הסמסטרים שבהם הוא מוצע.

בכל סמסטר נרשמים ומשלמים שכר לימוד רק לקורס(ים) שמתכוונים ללמוד באותו סמסטר.

לפני ההרשמה על הסטודנטים לבחון מה הם הקורסים הנחוצים לתכנית הלימודים האישית , ומהו הסדר שבו מומלץ ללמוד אותם. יש לקחת בחשבון את תנאי הקבלה או הידע הנדרש או המומלץ ללימוד הקורסים.  יש להיעזר בפרק תואר ראשון – תכניות לימודים ובתיאורי הקורסים בקטלוג הקורסים.

מומלץ לפנות לייעוץ ללימודים אקדמיים שכן ייעוץ מתאים עשוי להועיל ולהקל בתכנון ההרשמות (ראו ייעוץ והדרכה ללימודים אקדמיים).  בעת ההרשמה לסמסטר הקרוב כדאי לתכנן את הלימודים גם לסמסטרים הבאים מאחר שלא כל הקורסים מוצעים בכל סמסטר.

קורס חדש: קורס אקדמי בסמסטר הראשון להוראתו. בקורסים אלה ייתכנו שינויים בלוח הזמנים, הם עלולים להיפתח או להסתיים באיחור, ספרי הלימוד שלהם עלולים להגיע במהדורה זמנית, ומערכות ההוראה והתרגול שלהם נמצאות בשלבי התהוות. כיוון שלא נצבר בהם עדיין ניסיון בהוראה ובתרגול, הם אינם מומלצים לסטודנטים העושים את צעדיהם הראשונים באוניברסיטה הפתוחה. בטבלת התכנון הרב-שנתי באתר האו"פ מופיעחדש ליד שמות הקורסים האלה. בדרך כלל, בסמסטר הראשון להוראתם נלמדים הקורסים החדשים בהנחיה רגילה בלבד.

חזרה

מאפייני הקורסים

לכל קורס של האוניברסיטה הפתוחה יש מאפיינים בסיסיים, שאותם נחוץ להכיר, כדי לבחור את כיוון הלימודים המועדף לתואר, להבין את הדרישות הלימודיות באוניברסיטה הפתוחה, ולהכין את תכנית הלימודים.

כאן נסביר את מהותם הכללית של מאפיינים אלה.

תחום ודיסציפלינה של קורס

הקורסים הנלמדים באוניברסיטה הפתוחה נחלקים לתחומים ולדיסציפלינות:

מדעי הרוח

מדעי היהדות; היסטוריה; גיאוגרפיה; פילוסופיה; בלשנות; לשון עברית; ספרות; תאטרון; קולנוע; מוסיקה; תולדות האמנות; לימודי תרבות; ארכיאולוגיה.

מדעי החברה

כלכלה; ניהול; חשבונאות; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; תקשורת; מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים; חינוך; פסיכולוגיה; מדעי הקוגניציה; משפטים.

מדעים

מתמטיקה; מדעי המחשב; הדיסציפלינות של מדעי הטבע והחיים: פיסיקה; כימיה; מדעי החיים; מדעי כדור-הארץ.

הנדסה

הנדסת תעשייה וניהול; הנדסת תוכנה.

לכל קורס יש שיוך לדיסציפלינה אחת (בתחום אחד) בדרך כלל, אך יש קורסים שתכניהם מאפשרים לשייכם לדיסציפלינות אחדות, באותו תחום או בתחומים שונים. התחום הקובע את שיוך הקורס הוא זה המופיע לראשונה בתיאור הקורס. קורסים מסוימים משויכים לתחום בלבד, ללא שיוך דיסציפלינרי.

באוניברסיטה הפתוחה נלמדים גם קורסים שאינם מקנים נקודות זכות אקדמיות: קורסי אנגלית כשפה זרה, קורסי שפות, יישומי מחשב, סדנאות והשלמות לתואר שני וקורסים לתעודות הוראה.

היקף של קורס (נקודות זכות)

עמידה בכל דרישות הקורס ובכלל זה הצלחה בבחינה, מזכה בנקודות הזכות (נ"ז) שמקנה הקורס. מספר נקודות הזכות שמקנה כל קורס תלוי בהיקפו. במדעי הרוח והחברה מקנים רוב הקורסים 6 נקודות זכות, אך יש קורסים שמקנים 4, 3 או 2 נקודות זכות. במדעים יש גם קורסים (בעיקר קורסי מעבדה) שהיקפם 2 נקודות זכות, וישנם גם קורסים בודדים שאינם מקנים כלל נקודות זכות. בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים ובטבלת התכנון הרב-שנתי מצוין מספר נקודות הזכות שהקורס מקנה.

לעתים יש חפיפה בין נושאי הלימוד של קורסים שונים. לפיכך, צירוף של קורסים חופפים כאלה מגביל את סך נקודות הזכות שאפשר לצבור בגינם. לפרטים ראו  בתיאורי הקורסים ובטבלת קורסים חופפים.

הלימודים לקראת תואר בוגר אוניברסיטה מחייבים לצור לפחות 108 נ"ז. זוהי מכסת המינימום הנדרשת לתארים התחומיים והחד-חוגיים. המכסה הנדרשת לתארים הדו-חוגיים, לתואר בחשבונאות ולתארים בהנדסה גבוהה יותר.

רמה של קורס

הקורסים הנלמדים במסגרת תכניות לימודים לתואר ראשון מסווגים לרמות לפי דרגות הקושי והעמקות שלהם, כדלהלן.

רמת פתיחה: קורסים ברמת פתיחה הם בדרך כלל מבואות רחבים לדיסציפלינות שונות. לצורך הבנתם לא נדרש מן הסטודנטים ידע אקדמי קודם. בדרך כלל מוגש החומר הנלמד בהם בדרך המתאימה למפגש ראשון עם שיטת הלימוד הייחודית של האוניברסיטה הפתוחה.

בחלק מתכניות הלימודים לתואר אין חובה ללמוד קורסי פתיחה, אך בתכניות אחרות הקורסים הראשונים הם קורסים ברמת פתיחה. כך או כך היקף נקודות הזכות של קורסים ברמה זו שאפשר ללמוד לא יעלה על 36 נ"ז.

רמה רגילה: קורסים ברמה רגילה מתמקדים בדרך כלל בנושא מצומצם יותר מקורסי הפתיחה, והם מניחים על-פי-רוב ניסיון לימודי והבנה דיסציפלינרית מעמיקה יותר אצל הסטודנטים. כדי להבינם נחוץ לעתים ידע קודם המצוי בקורסים ברמת פתיחה או בקורסים רגילים אחרים, אבל זו אינה חובה פורמלית קשיחה. רק חלק מן הקורסים הרגילים מכתיבים תנאי קבלה לנרשמים.

הקורסים הרגילים הם חטיבת הקורסים הגדולה ביותר באוניברסיטה הפתוחה, וככלל – החטיבה הגדולה ביותר בתכנית לימודים אישית לתואר.

רמה מתקדמת: הקורסים המתקדמים הם על-פי-רוב הקורסים המעמיקים ביותר במסגרות הלימודים לתואר ראשון, ומרביתם כוללים גם חומר לימוד מקצועי הכתוב באנגלית.

כדי להירשם ללימוד קורס מתקדם, יש לעמוד בדרישת הפטור באנגלית בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה ובדרך כלל גם במכסת נ"ז מסוימת בגין לימוד קורסים קודמים. הדרכים להוכחת הידע באנגלית מפורטות בפרק לימודי אנגלית כשפה זרה, ופרטים על סדנת ההדרכה הביבליוגרפית מופיעים בסוף פרק זה. נוסף על דרישות כלליות האלה, מחייב  כל קורס מתקדם ידע קודם ייחודי שנרכש מלימוד קורסים ספציפיים אחרים. אי לכך, מתחילים רוב הסטודנטים ללמוד קורסים מתקדמים בשלב מאוחר יחסית במסלול לימודיהם באוניברסיטה, לאחר שצברו ניסיון וידע. לעדכונים בדרישות קדם ללימוד קורס מתקדם נא להתעדכן באתר.

בכל תכנית לימודים לתואר ראשון יש ללמוד קורסים ברמה מתקדמת בהיקף של 24 נ"ז לפחות.

רמה מתקדמת-סמינריונית: בחלק מן הקורסים המתקדמים – כתיבת עבודה סמינריונית או עמידה בדרישה סמינריונית אחרת היא חלק בלתי נפרד מדרישות הקורס, ללא עמידה בחובה זו אי אפשר לקבל נקודות זכות עבור לימוד הקורס.

רוב הקורסים המתקדמים במדעי הרוח, במדעי החברה ובמתמטיקה אפשר ללמוד ולקבל עבורם נקודות זכות בלי לכתוב בהם עבודה סמינריונית. סטודנטים המעוניינים בכך, יכולים לכתוב בהם עבודה סמינריונית לאחר סיום הקורס בהצלחה. בדיסציפלינות אחדות במדעים אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במנותק מקורסים מתקדמים. באחרות – עבודות נכתבות רק במסגרת קורסים סמינריוניים.

כל סוגי תעודות הבוגר מחייבים עמידה בדרישות סמינריוניות כלשהן. בדרך כלל כתיבה של שתי עבודות סמינריוניות. לפרטים המלאים ראו הלימודים לתואר ראשון, ופרטי ההרשמה בפרק הרשמה.

תנאי קבלה וידע קודם לקורס

רבים מבין הקורסים האקדמיים נסמכים על ידע קודם, מומלץ או דרוש, ולחלקם יש תנאי קבלה.

ידע קודם מומלץ לקורס הוא ידע המצוי בקורסים אחרים של האוניברסיטה הפתוחה שאותם כדאי (אך לא הכרחי) ללמוד לפניו.

ידע קודם דרוש1 לקורס הוא ידע המצוי בקורסים אחרים של האוניברסיטה הפתוחה סטודנטים שעדיין לא למדו אותם יתקשו, ולעתים לא יוכלו, להבין את חומר הלימוד בקורס. האוניברסיטה אינה מונעת (אדמיניסטרטיבית) את ההרשמה לקורס, גם אם הסטודנטים לא למדו קודם לכן את הקורסים שהם בחזקת ידע דרוש עבורו. זאת – מתוך הנחה שסטודנטים רכשו את הידע הדרוש בדרכים אחרות.

תנאי קבלה הם קורסים שהעמידה בהם היא בגדר חובה שאינה נתונה לשיקול דעתם של הסטודנטים. סטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה המפורטים בתיאור הקורס שבקטלוג הקורסים (ולא קיבלו מהם פטור בגין לימודים קודמים) לא יורשו ללמוד את הקורס.


1 קטגוריה זו קיימת רק בקורסים בתחומי המדעים.

חזרה

צוות ההוראה של קורס

מרכזי ההוראה אחראים לתכנון האקדמי והאדמיניסטרטיבי של הוראת הקורס ולתיאום כל הפעילויות המתנהלות במהלכו. הסטודנטים יכולים לפנות למרכז ההוראה של הקורס שבו הם לומדים בכל שאלה אקדמית או מינהלית. שמו של מרכז ההוראה, שעות הקבלה שלו ואופן ההתקשרות אתו מובאים לידיעת כל הסטודנטים בקורס בתחילת הסמסטר.

תפקידם  של המנחים בקבוצת הלימוד להנחות את הסטודנטים בקבוצה במסגרת המפגשים, לתת להם תמיכה אקדמית, לבדוק את עבודותיהם ולהעריך אותן, לסייע להם אישית בעל-פה,  בשעת ההנחיה הטלפונית, ובעת הצורך גם באתר הקורס. במהלך הסמסטר.

לכל הקורסים יש אחראים אקדמיים,  שהם חברי סגל אקדמי בכירים,   הם אחראים לפיקוח האקדמי על הפעלת הקורס.

בשלב כתיבת העבודה הסמינריונית הסטודנטים מופנים למדריכים, בעלי תואר שלישי, שינחו אותם בכתיבת העבודה. אי אפשר לכתוב יותר מעבודה סמינריונית אחת אצל אותו מדריך.

 

חזרה

חומרי הלימוד בקורס

סמוך לתחילת הסמסטר מקבל כל סטודנט שנרשם לקורס חבילת דואר המכילה את כל הדרוש לשם לימוד הקורס. בתוך החבילה נמצאת רשימת תכולה, המפרטת את תוכן החבילה, כדי שאפשר יהיה לוודא שלא נשמט ממנה דבר.

בחבילה נמצאים ספרי הלימוד של הקורס וחוברת הקורס, כמו גם מעטפות ממוענות בכתובת האוניברסיטה הפתוחה וציוד משרדי נוסף לשליחת המטלות (עבודות הבית) אל המנחה לבדיקה. בקורסים מסוימים כוללת חבילת החומר עזרי לימוד נוספים, מיוחדים לקורס (ראו פריטים נוספים בהמשך).

ספרי הלימוד

אלה ספרים שפותחו או עובדו במיוחד לצורך לימוד עצמי, בשיטה הייחודית לאוניברסיטה הפתוחה. כדי שהלימוד מן הספרים יהיה פעיל ויעיל, משולבים בהם בדרך כלל תרגילים ושאלות מסוגים שונים – תרגילי חזרה, שאלות מנחות, שאלות להערכה עצמית ומשימות מסכמות. לעתים כלולות בספרי הלימוד גם תשובות, ואלה אמורות להציע משוב ראשוני על מידת ההתקדמות בלימודים.

חוברת הקורס

חוברת הקורס המוצגת באתר הקורס מספקת מידע מעודכן ומפורט על תוכני הקורס ועל דרך הלימוד המומלצת. בחוברת יש הסבר מפורט בנוגע לדרישות הייחודיות בקורס הנדון: כמה מטלות צריך להגיש במהלך הסמסטר, לוח זמנים להגשתן, ומה הם התנאים שבהם צריך לעמוד כדי לסיים את הקורס בהצלחה.

בחוברת נמצאות המטלות לכל הסמסטר, וכן מידע על אתר הקורס באינטרנט ועל הפעילות התקשובית בקורס.

לוח הזמנים והפעילויות שבחוברת מסייע לארגן את מהלך הלימודים של הקורס. התקדמות בלימודים בקצב המוצע בלוח הזמנים אמורה להבטיח, שבהגיע מועד ההגשה של מטלה כלשהי, יהיו לסטודנטים הכלים הדרושים למילויה, ובבוא זמן בחינת הגמר – יוכלו להתמודד אִתה. בלוח מצוינים גם מועדי הגשת המטלות שעליהם יש להקפיד (ראו סעיף מטלות בהמשך).

באתר הקורס (ראו אתר הקורס באינטרנט בהמשך) קיימת מערכת זמנים ממוחשבת – מפ"ה (מערך פעילויות האו"פ). המערכת מציגה לסטודנטים את מועדי מפגשי ההנחיה בקבוצות הלימוד שלו בכל הקורסים, מועדי הגשת מטלות, מועדי הרשמה ועוד.

פריטים נוספים

בקורסים מסוימים הסטודנטים נדרשים לקרוא ספרים נוספים, כגון: יצירות ספרות, פרקים מספרי מדע או מספרי עיון שאינם נשלחים בחבילת חומר הלימוד. כותרי הספרים הנוספים הדרושים רשומים בתיאור הקורס שבקטלוג הקורסים ו/או בחוברת הקורס, לרוב תחת הכותרת ספרים נלווים.

האוניברסיטה מחזיקה מלאי של חלק נכבד מן הספרים האלה וניתן לרכוש אותם במחיר מוזל באמצעות ה שאילתא או ב למדאחנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה.

בקורסים מסוימים נדרשים הסטודנטים להשתמש גם בעזרי לימוד לצורך ניסויים והמחשות, כגון: ערכות ניסוי בפיסיקה ובמדעי החיים, מעבדות ביתיות באלקטרוניקה או כותרי מולטימדיה על גבי תקליטור, DVD, סרטי וידאו 1 וכיו"ב.

מקצת העזרים נשלחים יחד עם חומר הלימוד ומקצתם מושאלים דרך מרכז ההַשְׁאָלוֹת (בחנות למדא). פירוט סוגי העזרים בקורס המושאלים נשלח לסטודנטים לאחר הרשמתם לקורס. לצורך ההשאלה וכתנאי לקיומה, מתבקשים הסטודנטים, לאחר שנקלטה הרשמתם לקורס, לחתום על התחייבות שלפיה יחזירו את הציוד בשלמותו ויידרשו להפקיד באוניברסיטה עירבון כספי (שטר חוב או צ'ק דחוי ובמקרים מיוחדים היתר לחיוב כרטיס אשראי). כמו כן, הסטודנטים יתבקשו לשלם דמי שימוש עבור העזרים. עם החזרת הציוד במועד, יוחזר הצ'ק/שטר החוב תוך 45 יום. אם לא יוחזר הציוד במועד שנקבע תיפדה תמורתו.

על מי שקיבלו את העזרים עם חומר הלימוד ולא החזירו אותם במועד, יופעלו סנקציות מינהלתיות. מרכז ההַשְׁאָלוֹת (בחנות למדא) אחראי על הטיפול בהשאלת עזרי הלימוד השונים. בעת קבלת הציוד כדאי לברר אילו כללים חלים על מי שהפסיקו את לימודיהם במהלך הסמסטר ועל מי שנזקקו לציוד למשך סמסטר נוסף בשל דחיית לימודים.

בקורסים מסוימים מקבלים הסטודנטים בהשאלה תקליטורים (של יצירות מוסיקליות, למשל). בכמה מן הקורסים יכולים המעוניינים בכך לשמור את התקליטורים ברשותם, להנאתם. במקרים אלה נמצא בסוף חוברת הקורס, טופס שיש למלא ולשלוח כדי לרכוש את התקליטורים.

בקורסים מסוימים במדעי המחשב, הכרת מחשב ועבודה בוהיא חלק מדרישות הקורס. פרטים על התצורה הדרושה במחשב אישי (PC), מופיעים בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים ו/או בחוברת הקורס או באתר הקורס. אפשר להשתמש גם במחשבים שהאוניברסיטה מעמידה לרשות הסטודנטים במרכזי לימוד ברחבי הארץ.


1 לתשומת לב סטודנטים השוהים בארצות הברית – סרטי ה-DVD מותאמים לשיטה האירופית. האוניברסיטה הפתוחה אינה ממירה את התקליטורים לשיטה האמריקנית.

חזרה

הלימוד במהלך הסמסטר

לימוד עצמי

הסטודנטים נדרשים להשקיע את רוב זמנם בלימוד עצמי ובהכנת המטלות. מפגשי ההנחיה, שעות הקבלה של מרכז ההוראה בקורס, שעות הקבלה הטלפוניות של מנחי הקורס, ואתרי הקורסים ברשת האינטרנט – נועדו לשפר ולייעל את הלימוד העצמי. מומלץ להקפיד על לוח הזמנים, רצוי להקדים אותו במידת האפשר.

ללימוד קורס יש להקדיש כ-10 שעות בכל שבוע. זוהי כמובן הערכה בלבד, שכן משך הזמן הנדרש תלוי בגורמים רבים ובהם – מידת מוכנות הסטודנטים ללימוד הקורס, כישוריהם האישיים, רמת הקושי של הקורס, כמות החומר, ועוד.

 

מטלות

מטלות (עבודות בית) מסוגים שונים, נשלחות לבדיקה ומוחזרות לסטודנטים מתוקנות ומוערכות. המטלות הן חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה. בכל קורס של האוניברסיטה הפתוחה על הסטודנטים להגיש מטלות ולציוניהן יש משקל בחישוב הציון הסופי בקורס. כל המטלות מצויות, כאמור, בחוברת הקורס. בראש כל מטלה מצוין חומר הלימוד אליו היא מתייחסת, והמועד האחרון להגשתה.

אין לאחר בהגשת מטלות. מטלות שיישלחו לאחר המועד שנקבע בלוח הזמנים של הקורס ייבדקו, אך לא יינתן עליהן ציון, והן לא יובאו בחשבון בחישוב הציון הסופי בקורס. במקרים מיוחדים אפשר לפנות ישירות אל מרכז ההוראה בקורס ולבקש מראש אַרְכָּה בהגשת מטלה.

בחוברת הקורס תמצאו הוראות מפורטות בנוגע לדפוס ההגשה הנדרש, כלומר כמה מטלות עליכם להגיש ואילו מטלות ספציפיות הן מטלות חובה (אם יש כאלה). יש גם הנחיות בקשר לאופן שבו יש להגיש את המטלות לבדיקה ולאיזו כתובת.

את המטלות אפשר למיין לשלושה סוגים עיקריים:

מטלת מנחה (ממ"ן) היא מטלה שנבדקת על ידי המנחה של קבוצת הלימוד שאליה שובצתם. השאלות המופיעות בממ"ן הן שאלות פתוחות ומאפשרות לנסח תשובות באופן חופשי, תוך הפעלה מלאה של כושר הביטוי, הניתוח והסינתזה של הנושאים שנלמדו.

את הממ"ן יש לשלוח רק למנחה הקבוצה שבה אתם משובצים. ציון ממ"ן שיישלח למנחה אחר (ללא אישור מראש של מרכז ההוראה), לא ייחשב.

תהליך הבדיקה, הבקרה והתיעוד של ממ"ן מצריך זמן. ממ"ן שהוגש לבדיקה יוחזר מתוקן תוך כשלושה שבועות.
מטלת מחשב (ממ"ח) היא מבחן רב-ברירה ("אמריקאי") שעליו עונים באמצעות מערכת שאילתא, לפי ההוראות שבחוברת הקורס. בהגשת ממ"חים יש להקפיד לא רק שלא לאחר, אלא אף לא להקדים ביותר משבוע את התאריך הנקוב למטלה. מטבע הדברים משוב על ממ"חים הוא מהיר יותר.
את המטלות יש להכין בעבודה עצמית. עבודה משותפת עם סטודנט אחר תיחשב בגדר הונאה ועבירת משמעת (ראו תקנון המשמעת לסטודנטים).

מטלה מקוונת שיתופית (ממ"ש) היא מטלה המתבצעת באופן שיתופי על ידי קבוצת סטודנטים בקורס באמצעות האינטרנט בכלי טכנולוגי כלשהו (ויקי, בלוג, פורום וכד').

מטלה כזו חשופה  בדרך כלל לכל הסטודנטים בקורס, ובודק אותה מנחה הקבוצה או מרכז ההוראה של הקורס, ההערכה למטלה מתחלקת בין הערכה אישית לתרומתו של כל סטודנט בנפרד לבין הערכת תרומתה הכוללת של הקבוצה. ממ"ש היא מטלה חדשנית באוניברסיטה הפתוחה ומוצעת כיום במספר מצומצם של קורסים.

 

מערכת המטלות המקוונת

מערכת המטלות המקוונת מאפשרת לשלוח קובצי מטלות דרך אתרי הקורסים באינטרנט, ובכך היא חוסכת את מילוי הטפסים הנלווים ואת המשלוח בדואר.

לאחר שליחת המטלה אפשר לעקוב אחריה: לראות מתי המנחה הוריד אותה לבדיקה, לצפות במטלה הבדוקה עם הערות המנחה וכמובן – להתעדכן בקבלת הציון.

מֶרְכְּזֵי לימוד ומפגשי הנחיה

מֶרְכְּזֵי לימוד

מרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה פזורים בכל רחבי הארץ. חלק מהם ממוקם במבנים המשמשים גם למטרות אחרות בתי ספר, מתנ"סים, מכללות ועוד, אך יש גם מרכזי לימוד שזה ייעודם היחיד.

המרכזים משמשים כמקומות התכנסות למפגשי הנחיה ולמפגשי מעבדה וכמקומות מפגש בין סטודנטים לבין עצמם. כמו כן ניתנים בהם שירותי הרשמה וייעוץ, שירותי ספרייה וציוד עזר אחר לקורסים, שירותי מחשבים, ועוד. יש מרכזים גדולים שבהם ניתנים כל השירותים כאחד ובאחרים ניתנים רק חלק מהם. סמוך לתחילת הלימודים יישלחו לסטודנטים הודעות המפרטות את מיקום מרכז הלימוד שבו ייערכו המפגשים בכל קורס שאליו נרשמו ומועדי המפגשים. יש לשים לב: בשל אירועים שונים שאינם בשליטת האוניברסיטה הפתוחה, עלולים לחול שינויים במועדי המפגשים או במיקומם.

.

קבוצות לימוד

בעת ההרשמה על הסטודנטים המעוניינים במפגשי הנחיה לציין את מרכז הלימוד ואת קבוצת הלימוד שבהם הם מעוניינים ללמוד. האוניברסיטה משבצת את הנרשמים לקבוצות לימוד, וקובעת מנחה לכל קבוצה. המגמה היא לשבץ את הסטודנטים המעוניינים בכך לקבוצת לימוד שתתכנס סמוך ככל האפשר למקום מגוריהם.

פתיחת קבוצת לימוד מותנית במספר הנרשמים לקבוצה עד מועד קבלת ההחלטות בנדון (7-6 שבועות לפני תחילת הסמסטר). קבוצה לא תיפתח אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את פתיחתה. אם מיעוט הנרשמים באזור מסוים, או לקורס מסוים, אינו מאפשר פתיחת קבוצות לימוד מתאימות, האוניברסיטה משתדלת למצוא פתרונות חלופיים הולמים. אחת מהחלופות המקובלות לפעילות הקבוצתית היא קבוצת קורס. הסטודנטים המשובצים לקבוצה כזאת מקיימים קשר ישיר עם מרכז ההוראה באוניברסיטה הפתוחה, בכתב, בטלפון, או בדואר אלקטרוני. אין להם מפגשי הנחיה קבוצתיים, אך במידת הצורך (בדרך כלל לפי בקשתם), מרכז ההוראה קובע איתם פגישות אישיות מרוכזות.

סמוך להתחלת הסמסטר תקבלו, יחד עם הפרטים על מרכז הלימוד שאליו שובצתם, גם את פרטי קבוצת הלימוד ואת שם המנחה וכתובתו. ההודעה תכיל גם את לוח המפגשים, המפרט את התאריכים והשעות שבהם יתקיימו מפגשי ההנחיה של קבוצתכם במרכז הלימוד שלכם.

אופן הלימוד

לימודים ללא מפגשי הנחיה

סטודנטים שאינם מעוניינים להשתתף במפגשי הנחיה יכולים להירשם בחלק גדול מהקורסים ללימודים ללא מפגשי הנחיה (מלבד בקורסים שבהם קיימת חובת השתתפות). לסטודנטים אלה יוקצה מנחה שבו יוכלו להסתייע, בכתב, בטלפון או בדואר אלקטרוני. כמו כן יוכלו לצפות במפגשי הנחיה מוקלטים באינטרנט, אם קיימים מפגשים כאלה בקורס שבחרו ללמוד.

מפגשי הנחיה

מפגשי ההנחיה מציעים הזדמנות ללבן בעיות שונות עם המנחה ועם עמיתים ללימודים. במהלך המפגשים המנחה מסייע להתמקד בעיקרי הדברים שלמדתם ומתרגל פתרון בעיות. הוא מאיר סוגיות קשות.ומציע דרכים  מגוונות להתמודד עם החומר  הלימוד ועם מטלות הקורס.

בדרך כלל אין חובה להשתתף  במפגשי ההנחיה אם כי מומלץ מאוד לעשות כן. היוצאים מן הכלל הם מפגשי מעבדה, סיורים לימודיים וכו' חובת השתתפות זו מודגשת בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. חשוב להדגיש, המפגשים אינם מהווים תחליף ללימוד העצמי, המנחה אינו המרצה בקורס! אין כוונה, וגם אי אפשר למעשה, שהמנחה ילמד את כל חומר הקורס במהלך המפגשים.

מתכונת ההנחיה:  הנחיה רגילה או  הנחיה מוגברת.
אופן ההנחיה: מפגש פנים-אל-פנים או מפגש הנחיה אינטראקטיבי מרחוק.

מתכונת ההנחיה

הנחיה רגילה: מתכונת ההנחיה הרגילה, כוללת בדרך כלל 8-5 מפגשים בני 3-2 שעות במהלך הסמסטר. מועדי המפגשים בהנחיה רגילה (של מרבית הקורסים) מופיעים באתר האוניברסיטה הפתוחה, בכתובת: היצע קורסים ברחבי הארץ.

הנחיה מוגברת: ברוב הקורסים מוצעת לבחירת הסטודנטים גם מתכונת הנחיה אינטנסיבית יותר, המכונה הנחיה מוגברת. במתכונת זו מתקיים בדרך כלל מפגש של 3-2 שעות כמעט בכל שבוע. מועדי המפגשים מתפרסמים באתר האוניברסיטה הפתוחה, בכתובת: היצע קורסים ברחבי הארץ.

הנחיה מוגברת כרוכה בתשלום נוסף (ראו טבלה 1, שכר לימוד).

סוגי ההנחיה

מפגשי הנחיה פנים-אל-פנים: ברוב הקורסים מפגשי ההנחיה הם מפגשי פנים-אל-פנים בין מנחה קבוצת הלימוד לבין הסטודנטים המשובצים לקבוצה שלו. מפגשי הנחיה פנים-אל-פנים מתקיימים באחד ממרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה הפזורים בכל רחבי הארץ.

מפגשי הנחיה מקוונים: מפגשי הנחיה מקוונים (online) הם מפגשי הנחיה המתקיימים בזמן אמת באמצעות מערכת טכנולוגית אינטראקטיבית. הסטודנטים יכולים להתחבר למפגש באמצעות מחשב, טאבלט או טלפון חכם. הסטודנטים רואים ושומעים את המנחה, צופים בחומרי העזר (מצגות תמונות, סרטוני וידאו וכד') ומקיימים תקשורת עם המנחה וסטודנטים אחרים באמצעות צ'ט (מערכת אופק) או באמצעות וידאו ואודיו (מערכת זום).

בקורסים רבים מוצעים מפגשי הנחיה מקוונים כחלופה או כתוספת למפגשי הנחיה פנים-אל-פנים.

מפגשי ההנחיה המקוונים מתקיימים בזמן אמת, מרביתם מוקלטים ומוצעים לסטודנטים לצפייה חוזרת באתרי הקורסים.

לאוניברסיטה הפתוחה שתי מערכות עיקריות לקיום מפגשים מקוונים:

 • מערכת אופק: מפגש הנחיה מקוון המשודר בזמן אמת מאולפני הוידאו באוניברסיטה הפתוחה למחשבי הסטודנטים. המערכת מאפשרת לסטודנטים להתחבר למפגש המקוון מכל סוגי המחשבים (כולל טאבלט וטלפון חכם). במהלך המפגש הסטודנטים רואים ושומעים את המנחה ואת התכנים שהוא מציג (מצגת, סרטון וכד'). התקשורת עם המנחה ועם הסטודנטים האחרים מתקיימת באמצעות צ'ט. בנוסף קיים באולפן מכשיר טלפון, המאפשר לסטודנטים להתקשר ישירות למנחה. המנחה יכול להעלות את הסטודנטים המתקשרים לשידור, כך שכולם שומעים את דבריהם.
 • מערכת זום (ZOOM): מפגש הנחיה מקוון המשודר בזמן אמת ממחשבי המנחים או מאולפני הוידאו באוניברסיטה הפתוחה. מערכת זום מאפשרת לסטודנטים להתחבר למפגש המקוון באמצעות מצלמה ומיקרופון ביתיים. באופן זה כל המשתתפים יכולים לראות ולשמוע אילו את אילו, כמו בכיתת לימוד. בנוסף הם יכולים לעקוב אחר חומרי עזר כגון מצגת, סרטון וכד', אשר מוצגים על ידי המנחה או הסטודנטים.

ההבדל העיקרי בין שתי המערכות, מערכת אופק ומערכת זום, הוא בסוג ההתקשרות המתקיימת בין המנחה והסטודנטים ובינם לבין עצמם. במערכת אופק היא מתבצעת באמצעות צ'ט, ואילו במערכת זום היא חופשית יותר ומתקיימת באמצעות וידאו ודיבור חופשי. בחירת סוג הטכנולוגיה נעשית לפי שיקול הדעת של סגל ההוראה בקורס.

אם נבצר מכם להשתתף במפגש הנחיה כלשהו של קבוצתכם, תוכלו, בדרך כלל, להשתתף במפגש מקביל של קבוצה אחרת, שבה מתקיימים מפגשים במתכונת של קבוצתכם. בקבוצות לימוד בהנחיה מוגברת רשאים להשתתף רק סטודנטים שנרשמו מראש להנחיה במתכונת זו. במפגשי הנחיה של קבוצות לימוד במכללות ובמוסדות רשאים להשתתף רק סטודנטים הלומדים בהם. הצטרפות למפגש הנחיה אפשרית כל עוד אינה פוגעת במהלך התקין של לימודי הסטודנטים שבקבוצה.1

סטודנטים שלמדו קורס באוניברסיטה הפתוחה ולא סיימו את חובותיהם בו, רשאים להיות נוכחים במפגשי ההנחיה של הקורס גם בסמסטר שבו אינם רשומים לקורס זה, למעט בקורסים שבהם יש עבודה מעשית ומספר המקומות מוגבל (אנגלית, מעבדות, תרגול במסופי מחשב, וכדומה)2,1 בקבוצות לימוד במכללות ובמוסדות רשאים להשתתף רק מי שלומדים בהם או שהסדירו את שיבוצם לקבוצת לימוד באותו מוסד/מכללה.

חזרה

אתר הקורס באינטרנט (תקשוב)

לרוב הקורסים באוניברסיטה הפתוחה יש אתר קורס באינטרנט.2 האתר מאפשר לקיים תהליכי הוראה ולמידה וירטואליים. באמצעות האתר אפשר "לשוחח" עם מרכז ההוראה, להשתתף ב"דיונים" בין סטודנטים, לקבל חומרי העשרה ותרגול, דוגמאות אקטואליות, להגיע למאגרי מידע רלוונטיים, להיעזר באמצעי המחשה, ועוד. הגישה לאתר אפשרית מכל עמדת מחשב בארץ ובעולם, בכל שעות היממה.

שימו לב: האוניברסיטה הפתוחה מעמידה לרשות הסטודנטים אפשרות לתרגול חופשי במחשבים במרכזי לימוד ברחבי הארץ. תרגול חופשי במחשבים במרכזי הלימוד תוכלו למצוא את רשימת מרכזי הלימוד האלה.

באחדים מבין הקורסים האלה, האמצעים העומדים לרשות המשתמשים באתר הקורס, והפעילות התקשובית הנעשית בהדרכת מנחה מספיקים כדי לשמש תחליף למפגשי ההנחיה במרכזי הלימוד.

אפשר להגיע לאתרי הקורסים דרך הכתובת: http://telem.openu.ac.il/

הנחיה טלפונית

לכל אחד ממנחי הקורס יש שעת קבלה טלפונית בכל שבוע (בדרך כלל בשעות הערב), וזאת בנוסף על שעות הקבלה של מרכז ההוראה (שהן בדרך כלל בשעות הבוקר). אם נתקלתם בקשיים במהלך הלימוד העצמי תוכלו להתקשר למרכז ההוראה, או למנחה שלכם, וללבן בעיות לימודיות בטלפון. שעות ההנחיה הטלפונית של המנחים ושל מרכזי ההוראה יובאו לידיעתכם בתחילת הסמסטר. אפשר להיעזר גם במנחה אחר של הקורס. רשימת המנחים ושעות ההנחיה הטלפוניות שלהם מופיעה במערכת שאילתא. את שעות ההנחיה של צוות הקורס אפשר לקבל גם באמצעות קול-האו"פ 09-7781111, המספק את המידע במענה ממוחשב. לפני שהמידע יימסר לכם, תתבקשו להזדהות בקוד האישי שקיבלתם עם התחלת לימודיכם באוניברסיטה, ובמספר תעודת הזהות.

.

מפגשי מעבדה

חלק מן הקורסים במדעי הטבע והחיים כוללים מפגשי מעבדה. מפגשים אלה נערכים במעבדות האוניברסיטה הפתוחה, או במעבדות של אוניברסיטאות אחרות בארץ. בדרך כלל ההשתתפות בהן היא חובה. מפגשי מעבדה הם בדרך כלל יותר ארוכים ממפגשי הנחיה סטנדרטיים, וייתכן שיתקיימו רחוק ממקום מגוריכם. פרטי המפגשים מופיעים בחוברת הקורס. לפעמים מתאפשרת מידה מסוימת של גמישות בקביעת מועדי המפגשים שבהם תשתתפו.

סיורים לימודיים

יש קורסים (למשל בגיאולוגיה) שבהם משולבים סיורים מונחים בשטח. סיורים כאלה עשויים להימשך שעות, רבות, או יום שלם, ולעתים אפילו ימים אחדים. אם חלה חובת השתתפות בסיורים – מצוין הדבר בתיאור הקורס שבקטלוג הקורסים, ובחוברת הקורס נמסר כל המידע הדרוש. ההשתתפות בסיורי חובה אינה כרוכה בתשלום, פרט לדמי ארוחות ולינה. עבור סיורים שאינם בגדר חובה – ההשתתפות כרוכה בתשלום.

ימי עיון

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת באופן סדיר ימי עיון בנושאים אקדמיים מגוונים הקשורים לתוכני הלימוד של קורסים שונים. אם יהיו במהלך הסמסטר ימי עיון בנושאים הקשורים ללימודיכם – תוזמנו להשתתף בהם. אחדים מימי העיון מצולמים, וניתן לצפות בהם באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה בכתובת https://www.openu.ac.il/Events/.

בחינות גמר

בתום כל סמסטר נערכות בחינות גמר. הבחינות מתקיימות במרכזי בחינות הפזורים בכל רחבי הארץ. בחלק מן המועדים פרוסים מרכזי בחינה מהגליל העליון בצפון ועד אילת בדרום. במועדים אחרים הפריסה מצומצמת יותר. השיבוץ למרכז בחינה ייעשה על-פי אזור מגורים, בקשת הסטודנט ובכפוף למכסת הנבחנים האפשרית בכל מרכז. משך בחינות הגמר ברוב המכריע של הקורסים הוא 3 שעות (בין 16:30 ל-19:30). הכניסה לבחינות מתאפשרת רק למזדהים באמצעות תעודת סטודנט תקפה של האוניברסיטה הפתוחה. סטודנטים מקורסים שונים נבחנים ביחד, באותם חדרים.

סטודנטים שעמדו בדרישות המטלות ובשאר פעילויות החובה של הקורס, כמפורט בחוברת הקורס, זכאים להיבחן בו לכל היותר פעמיים. המועדים העומדים לרשותכם הם מועדי א ו-ב של בחינות הקורס שלכם, בסמסטר שבו למדתם אותו, ומועדי א ו-ב של הסמסטר הבא שבו הקורס מוצע. לאחר מכן לא תורשו להיבחן למעט באישור מיוחד. ראו גם הנחיות הרשמה לבחינה וביטול הרשמה: הנחיות ותקנות בנושא בחינות.

בחינות מועד א מתחילות כשבוע לאחר סיום הסמסטר, בחינות מועד ב – כחודשיים לאחר סיום הסמסטר (בעיצומו של הסמסטר העוקב). תקופות הבחינות נמשכות כשבועיים עד חודש.

על מועדי הבחינות שבתום הסמסטר בו אתם לומדים תקבלו הודעה לפני מועד א.

בפרק בחינות הגמר תמצאו את לוח מועדי בחינות הגמר. תקנון מפורט לבחינות תמצאו בתקנות ונהלים בנושאי בחינות.

בחינות לדוגמה מופיעות בדרך כלל באתר הקורס באינטרנט ובאתר הספרייה.3

סטודנטים בעלי זכאות להיבחן שאינם רשומים לקורס בסמסטר הנוכחי, יכולים, בדרך כלל להצטרף למפגשי ההנחיה של הסמסטר הנוכחי, ו/או לבקר באתר הקורס באינטרנט. את ההשתתפות במפגשי ההנחיה יש לתאם עם מרכז ההוראה. כמו כן, כדאי לברר עם מרכז ההוראה באילו מן האמצעים הלימודיים של הסמסטר הנוכחי אפשר ומומלץ להיעזר כחלק מתהליך ההתכוננות לבחינה.

עבודה סמינריונית

במדעי הרוח והחברה, ובחלק מן הדיסציפלינות של המדעים, כתיבת עבודה סמינריונית היא גולת הכותרת בהכשרתו האקדמית סטודנטים הלומדים לתואר בוגר. תהליך הגדרת הנושא, איסוף חומר הראיות, הצגת שאלת המחקר וניסוח מנומק של המסקנות – כל אלה מהווים תרגול בעבודה מחקרית של ממש.

כתיבת עבודה סמינריונית מחייבת לפחות שתי פגישות פנים-אל-פנים עם מדריך. יש להגיש כל עבודה סמינריונית בשתי צורות: תדפיס (עותק קשיח) שיועבר למדריך וכקובץ דיגיטלי.1 הקובץ הדיגיטלי יוגש באמצעות מערכת שאילתא בקישור "עבודות סמינריוניות". יש להגיש את הקובץ הדיגיטלי של הגרסה הסופית של העבודה. הציון על העבודה יפורסם רק לאחר הגשת הקובץ. הקובץ יועבר למאגר העבודות הסמינריוניות שינוהל באוניברסיטה הפתוחה. הגישה למאגר זה תהיה פתוחה רק לחברי הסגל האקדמי ולחברי סגל ההוראה האקדמי שיש להם נגיעה ישירה לעבודות סמינריוניות ולהוראת קורסים סמינריוניים באוניברסיטה הפתוחה. לא ייעשה בעבודות אלה שימוש אקדמי כלשהו ללא הרשאה מראש של כותבי העבודות.

סטודנטים אינם רשאים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מדריך.

סדנה לעבודה סמינריונית: בחלק מהקורסים המתקדמים יש אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת סדנה ייעודית של הקורס. הסדנה מסייעת להגיש את העבודה הסמינריונית בפרק הזמן קצוב מראש. במסגרת הסדנה מתקיימים 6-4 מפגשים קבוצתיים ואישיים עם המדריך. ההשתתפות במפגשים היא חובה.


1 קובץ שהוכן במעבד תמלילים בפורמט Word, שאינו חתום דיגיטלית ואינו קובץ בפורמט תמונה.


צבירת נקודות זכות וציון סופי בקורס

אם עמדתם בדרישות הקורס ועברתם את בחינת הגמר (בציון 60 ומעלה) הנכם זכאים לקבל נקודות זכות עבור הקורס. הציון הסופי בקורס יחושב כממוצע משוקלל של ציוני המטלות והבחינה (רוב המשקל ניתן לבחינה). אם ציונכם הסופי בקורס יהיה 60 ומעלה – סיימתם את הקורס בהצלחה וצברתם את נקודות הזכות שהוא מקנה. פרטים מלאים על שיטת חישוב הציון הסופי בקורס מצויים בסעיף ציונים לתואר ראשון.


1 את ההשתתפות במפגשי ההנחיה של קבוצה אחרת יש לתאם עם מרכז ההוראה.

2 באתר הקורס רשאים לבקר גם סטודנטים בעלי זכאות להיבחן שאינם רשומים לקורס בסמסטר הנוכחי.

3האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות, המובנת מאליה, לשנות מאפיינים של בחינות הגמר בכל קורס (כגון: מספר השאלות, המשקל הניתן לכל שאלה, טיב חומר העזר המותר בשימוש, נושאי השאלות, ועוד).

חזרה

הספרייה

ספריית האוניברסיטה הפתוחה היא ספרייה אקדמית המספקת שירותי עיון, השאלה ומידע לסטודנטים, לאנשי הסגל האקדמי הבכיר וסגל ההוראה, ולעובדי האוניברסיטה הפתוחה.

בספריית האוניברסיטה הפתוחה אולם קריאה המשמש את באי הספרייה כסביבה תומכת למידה, וספרייה אלקטרונית ענפה המאפשרת גישה מרחוק באמצעות רשת האינטרנט. בספריית האוניברסיטה הפתוחה סוגים שונים של מקורות מידע:

 • כל פרסומי האוניברסיטה הפתוחה (יחידות הלימוד וחומרים אור-קוליים המלווים את הקורסים השונים, דוגמאות של עבודות סמינריוניות);

 • אוסף ספרים, כתבי עת, ספרי יעץ, תקליטורים, ועוד;

 • אוסף דיגיטלי מגוון המכיל מאגרי מידע ביבליוגרפיים, כתבי-עת אלקטרוניים, מאגרי נתונים, אנציקלופדיות ממוחשבות, ספרים דיגיטליים ועוד;

 • ספרייה אלקטרונית (ספר"א) המכילה מקראות, תדפיסי מאמרים, שאלוני בחינות לדוגמה וחומרי לימוד לדוגמה.

שעות פעילות הספרייה:

א, ב, ד 16:30-09:00

ג, ה 19:15-09:00

ו 12:45-09:00

שירותי ההשאלה ניתנים עד רבע שעה לפני סגירת הספרייה.

הספרייה אחראית גם לפעילות הספריות במרכזי הלימוד.

הספרייה המרכזית נמצאת ברעננה והיא ספריית ההשאלה היחידה של האוניברסיטה הפתוחה, אך היא מנהלת שירות (בתשלום) של השאלה מרחוק לכל הארץ ושליחת מאמרים סרוקים לסטודנטים ואנשי סגל לכל העולם. פרטים באתר הספרייה.

הדרכה ביבליוגרפית

החל מסמסטר ב2007 נוספה לדרישות הלימודים לתואר בוגר דרישת חובת הדרכה ביבליוגרפית בספרייה. ההדרכה הביבליוגרפית נועדה להקנות לסטודנטים מיומנות בחיפוש ובאיתור ביבליוגרפיה הנחוצה לכתיבת עבודות בקורסים מתקדמים.

ספריית האוניברסיטה הפתוחה מעמידה לרשות סטודנטים אתר ייעודי הכולל סרטונים, מצגות, דפי עזר הניתנים להדפסה, בחני תרגול ומבחן בנושא "הדרכה ביבליוגרפית". אפשר למצוא בו את הסרטונים הבאים:

 • לומדת סימני דרך: איתור עותק פיזי או אלקטרוני של ספר בהפניה ביבליוגרפית.
 • לומדת אלף 500: הכרת מערכת "אלף 500", המשותפת לקטלוגים של הספריות האקדמיות בישראל, והשימוש בה.
 • לומדת אוריינות המידע: ניסוח שאלת מחקר, בניית אסטרטגיית חיפוש והערכת תוצאות החיפוש.
 • לומדת TDNet: איתור כתבי עת אלקטרוניים
 • סרטון הדרכה למפתח חיפה למאמרים בעברית
 • סרטון הדרכה למאגר המידע Proquest
 • סרטון הדרכה לתיבת החיפוש המהיר

הצלחה במבחנים המקוונים היא תנאי קבלה לכל הקורסים המתקדמים ותנאי לקבלת שירות בספריית האוניברסיטה הפתוחה ובספריות אקדמיות נוספות.

סטודנטים שסיימו את חובת ההדרכה, וזקוקים לסיוע נוסף באיתור מידע לצורך הכנת עבודות, יוכלו לקבל ייעוץ אישי ממידענית בספרייה.

מידע נוסף ניתן לקבל באתר הספרייה – www.openu.ac.il/Library

או בטלפונים: 09-7781549, 09-7781551.

שירותי ספרייה עד הבית באמצעות מערכת שאילתא

סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה יכולים להזמין עמודים מתוך ספרים ומאמרים אשר אינם קיימים בפורמט אלקטרוני במאגרי המידע של הספרייה, ולקבלם סרוקים בדואר אלקטרוני.

כמו כן, סטודנטים הזקוקים לספרים מספריית האוניברסיטה הפתוחה יכולים לקבלם באמצעות דואר ישראל. הספרים מושאלים על-פי נהלי ההשאלה של הספרייה ונשלחים לסטודנטים בדואר חבילות. את הספרים יש להחזיר בדואר רשום או באופן אישי, עם תום תקופת ההשאלה המותרת.

שירותים אלה ניתנים בתשלום סמלי באמצעות מערכת שאילתא.

מידע נוסף ניתן לקבל באתר הספרייה או בטלפון 09-7781533.

חזרה

גיליון ציונים

בכל שלב במהלך לימודיהם יוכלו הסטודנטים לקבל, לפי בקשתם ותמורת תשלום, גיליון ציונים המשקף את מכלול לימודיהם בשלב האמור, או חלקים נבחרים ממנו. את הבקשה יש להפנות למרכז ההישגים הלימודיים באמצעות שאילתא, קול-האו"פ או מוקד הפניות והמידע, ולציין את הקורסים והפרטים שבהם הם מעוניינים . גיליון ציונים ניתן רק לאחר סיום קורס ולא במהלכו. בבקשה יש לציין לאיזו מטרה מיועד האישור (גמול, המשך לימודים במוסד אחר או כל מטרה אחרת).

חזרה
Loading