המערך האקדמי ומבנה הלימודים

 


הרשמה פתוחה ואיכות אקדמית

האוניברסיטה הפתוחה, כשמה כן היא. היא פותחת את שעריה, ללא תנאים מוקדמים ובלי דרישות קדם, הן בפני מי שמבקשים ללמוד קורסים בודדים, הן בפני מי שמעוניינים ללמוד תכנית לימודים מלאה לתואר "בוגר אוניברסיטה" (B.A., B.Sc.). ההרשמה פתוחה לכול פונה ואין היא מותנית בתעודת בגרות או בתעודת סיום אחרת של מוסד לימודים כלשהו.

הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה נדרשים ללימוד עצמי ולתרגול שקדני בבית ולעמידה בלוחות הזמנים ובדרישות הקורסים. שיטת הלמידה העצמית תובעת ריכוז, התמדה, משמעת עצמית ואהבת ידע. הם יכולים להיעזר גם בפעילות לימודית קבוצתית במסגרת מפגשי ההנחיה ובאתרי הקורסים. האוניברסיטה הפתוחה מציעה גם לימודים לתואר שני (M.A., M.Sc., MBA). הקבלה ללימודי תואר שני. מותנית בעמידה בתנאים המפורטים בתקנון הלימודים לתואר שני.


חזרה

המערך האקדמי, מבנה הלימודים וגמישות דיסציפלינרית

פתיחותה של האוניברסיטה מתבטאת גם בגמישותה המבנית והארגונית. הסטודנטים אינם נרשמים לפקולטה או לחוג לימודים, אלא לקורסים. מי שנרשם לקורס, הוא סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה.
גם מבנה הלימודים באוניברסיטה הפתוחה שונה מן המקובל באוניברסיטאות אחרות, שכן אין הוא מוגדר במונחים של שנות לימוד. כל סטודנט זכאי לקבוע בעצמו את קצב התקדמותו בלימודיו, ומידת התקדמותו נמדדת בהיקף הקורסים הנצברים לזכותו. קצב ההתקדמות האישי נקבע, אפוא, בידי הסטודנטים עצמם. יש מי שלומדים בקצב מתון, ויש מי שלומדים בו-זמנית שניים-שלושה קורסים ואף יותר. הקצב הזה אף יכול להשתנות במהלך הלימודים – שנה אחת נינוחה, והשנה שלאחריה עמוסה. מסגרת הזמן היחידה הנכפית על הסטודנטים היא הסמסטר, שכן הסטודנטים נדרשים לעמוד בכל דרישות הקורס במהלך הסמסטר שלמדו בו.
מתוקף השקפת העולם האקדמית שלה, האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון לעצב בעצמם, על-פי הכללים המפורטים בידיעון זה, תכנית לימודים אישית. במקביל, לרשות כל סטודנט עומד מבחר גדול של תכניות מובנות יותר. יש תכניות החובקות מכלול רבגוני של דיסציפלינות, ויש תכניות ממוקדות, הבנויות על-פי מתכונת דיסציפלינרית חד-חוגית או דו-חוגית, בהן חופש הבחירה קטן יותר. סטודנטים הלומדים כדי להוסיף דעת ושלא על-מנת לקבל תואר, רשאים להירשם לקורסים מכל הדיסציפלינות ללא הגבלה (ובתנאי שהם עומדים בתנאי הקבלה לקורסים אלה).

 


חזרה

שיטת ההוראה מרחוק

שיטת ההוראה מרחוק והלמידה האישית שפותחה במיוחד באוניברסיטה הפתוחה, מאפשרת לכל סטודנט ללמוד על-פי תנאיו האישיים. זו שיטת לימוד שאינה תלויה במגבלות של מקום ואינה מותנית בשעות לימוד קשיחות, שכן אין היא מבוססת על קמפוס מרכזי ולא על מערכת שעות קבועה ואחידה.
הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה שונים שוני מהותי מקורסים באוניברסיטאות אחרות. קורס באוניברסיטה הפתוחה הוא, בראש ובראשונה, יצירה אקדמית בדפוס: כרך או כמה כרכים שחוברו והופקו במיוחד בשביל הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה.
אולם, כדי להתאים את שיטות ההוראה מרחוק לעידן שבו אנו חיים, נעשה שימוש בקורסים רבים בהרצאות מוקלטות, ובאחרים נעשה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות מבוססות אינטרנט, בהן ספר הלימוד בשלמותו נמצא באתר.
הקורסים מותאמים ללמידה עצמית: הם מחולקים בדרך כלל ליחידות לימוד שכל אחת מהן עוסקת בנושא מוגדר ומתוכננת ללמידה בזמן קצוב, חומר הלימוד מוסבר בבהירות מרבית, ומשולבים בו "כלי למידה עצמית" כמו שאלות  מנחות, שאלות או תרגילים פתורים, ולעתים אף שאלות להערכה עצמית.
חלק מן הקורסים מבוססים על ספרי לימוד קיימים או מקראות (לעתים באנגלית), ומלוּוים במדריך למידה מפורט. מדריך הלמידה מדריך את הסטודנט אילו חלקים עליו לקרוא, מרחיב, מסביר ומבהיר קטעים או נושאים בספר הלימוד הדורשים זאת, ומכיל שאלות מנחות.
לכל קורס יש רכיבים של הנחיה קבוצתית בכיתות לימוד, שאינם חובה. מפגשי הנחיה נערכים במרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה ברחבי הארץ. חלק ממרכזי הלימוד גם מספקים לסטודנטים שירותי ספרייה וציוד עזר, ומשמשים מקום מפגש לסטודנטים (עם המנחה או בלעדיו). הסטודנטים יכולים לבחור במפגשי הנחיה רגילה, במפגשי הנחיה מוגברת, במפגשי הנחיה אינטראקטיביים מרחוק ואף בלימודים ללא מפגשי הנחיה.
בנוסף, האוניברסיטה הפתוחה משלבת בקורסים טכנולוגיות מתקדמות לשיפור ההוראה מרחוק. לרוב הקורסים יש אתר באינטרנט. אתר הקורס כולל, בין היתר, מידע משלים, הפניות למאגרי מידע ולאתרים באינטרנט הקשורים לחומר הקורס, חומרים מולטימדיאליים וכן אפשרות לתקשורת שוטפת של הסטודנט עם צוות ההוראה ועם סטודנטים אחרים.
ישנם קורסים שבהם מתקיימים מפגשי ההנחיה באמצעות מערכות טכנולוגיות מתקדמות: מערכת אופק המאפשרת הוראה אינטראקטיבית מרחוק באמצעות תקשורת רחבת פס; כיתה וירטואלית המאפשרת הוראה על-גבי תשתית האינטרנט; ומערכת וידאו קונפרנס. רוב מפגשי ההנחיה האלה מוקלטים, וניתן לצפות בהם לאחר סיומם דרך אתר הקורס באינטרנט.
סטודנט שנרשם והתקבל לקורס של האוניברסיטה הפתוחה מקבל לביתו את חומרי הלימוד הכתובים של הקורס, ואת אלה מלווה חוברת הקורס המתארת בפירוט את מתכונת הקורס ואת מהלך הלימוד בו. החוברת, המוצגת גם באתר הקורס, מכילה פירוט של נושאי הלימוד בקורס, את לוח הזמנים והפעילויות שלו וכן את מועדי הגשת המטלות. כמו כן, מכילה החוברת את מטלות הקורס וכן בחינות גמר לדוגמה, המייצגות שאלוני בחינה שניתנו בקורס בסמסטרים קודמים, ויכולות לשמש כלי עזר נוסף בלימוד הקורס ולסייע בהכנה למבחן. מרכיב נוסף של הלימודים בקורס הן המטלות. סטודנט בקורס חייב להגיש במהלך הסמסטר כמה מטלות, שהן תרגילים או עבודות מסוגים שונים. הגשת המטלות מתבצעת באמצעות מערכת המטלות המקוונת או באמצעות הדואר. כן חייב הסטודנט לעמוד בבחינת הגמר של הקורס.
לכל קורס יש צוות הוראה המטפל בקשר עם הסטודנטים, בהנחיה של מפגשי לימוד, בבדיקת מטלות ובהדרכת עבודות.

 


חזרה

דרישות לתואר "בוגר אוניברסיטה"

הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה, בכל הדיסציפלינות, מדורגים על-פי רמות: רמת פתיחה, רמה רגילה, רמה מתקדמת. סטודנטים הלומדים לתואר חייבים לצבור לפחות 24 נקודות זכות (נ"ז) בקורסים מתקדמים, ולא יותר מ-36 נ"ז בקורסים ברמת פתיחה. קורסים ברמת פתיחה בדרך כלל פתוחים להרשמה ללא מגבלות. לעומתם, קורסים מתקדמים ומקצת מהקורסים הרגילים מתנים את הכניסה אליהם בלימוד קודם של קורסים אחרים. ההתניה הזו מכתיבה את סדר לימוד הקורסים ומבטיחה  את שימורו של ההיגיון האקדמי. עיון בידיעון ובקטלוג הקורסים בשלב מוקדם של הלימודים יסייע לתכנן את סדר לימוד הקורסים הרצוי כדי לעמוד בדרישות הקבלה לקורסים השונים.
הסבר על דרישות הלימודים לתואר נמצא בפרק דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון, ופירוט של דרישות הלימודים בתארים השונים נמצא באתר האו"פ.
סטודנטים שהשלימו את כל לימודיהם ועמדו בכל הדרישות לתואר, יקבלו מסמך המעיד על כך מן הוועדה לאישור תכניות לימודים  עוד לפני שתוענק להם תעודת הגמר בטקס חלוקת התארים.


חזרה

קבלת מידע

המידע באתר האוניברסיטה הפתוחה תקף לכל השנה האקדמית הרלוונטית. עם זאת,  האוניברסיטה מפרסמת מדי סמסטר חוברת עדכונים הנשלחת אל הסטודנטים ומפורסמת באתר האו"פ. לפיכך, מי שנרשמים לקורסים בסמסטר האביב ובסמסטר הקיץ מן הראוי שיקראו את חוברות העדכונים הסמסטריאליות. בפרק הרשמה – מובאים מועדי ההרשמה של שלושת הסמסטרים באותה שנה. קורסים רבים מוצעים ללמידה רק לסירוגין. מידע על היצע הקורסים לכל סמסטר תמצאו בטבלת תכנון רב שנתי באתר האו"פ.
מומלץ מאוד לפנות לייעוץ טרם ההרשמה (ראו אתר ייעוץ והדרכה ללימודים אקדמיים, שם גם נמצאת רשימה של יועצים ללימודים אקדמיים והמלצות לבחירת קורס ראשון ללימודים).
סטודנטים המעוניינים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, לאחר שלמדו לימודים על-תיכוניים במוסדות אחרים להשכלה גבוהה, רשאים לפנות לוועדה להכרה בלימודים קודמים בבקשה  לקבל הכרה בגין לימודיהם הקודמים. על סטודנטים צעירים מאוד (מתחת לגיל 18) ועל סטודנטים הלומדים בחו"ל חלים כמה כללים מיוחדים, המפורטים בפרק הרשמה ובפרק אוכלוסיות מיוחדות.

 


חזרה