עמוד בית של האוניברסיטה הפתוחה

היחידה לקידום עובדי הוראה

פקס: 09-7780635
טלפון: 09-7781512

חלופות בהערכה

שכלול תהליכי הערכת ההישגים בבית הספר. הכשרת מורים מובילים בשילובן של גישות חלופיות בהערכת הלומדים, בפיתוח כלי הערכה חלופיים וביישומם בבית הספר.

בין נושאי הלימוד:

  • מודל הערכה בית ספרי, עקרונותיו ודרכים לתכנונו
  • שילוב תהליכי ההוראה-למידה-הערכה
  • מרכיבי ההערכה: המבחן המשופר, התלקיט, מטלות הביצוע, עבודת החקר, המבחן בעל-פה
  • הערכה פרטנית והערכה קבוצתית
  • בניית המחוון - קריטריונים וסטנדרטים להערכה
  • חשיבה רפלקטיבית - בניית שאלוני רפלקציה
  • דרכים למתן משוב בונה, הסקת מסקנות פדגוגיות מתוצאות ההערכה

היקף: 28-56 שעות אקדמיות או 30 - 60 שעות אקדמיות ב"אופק חדש".יצירת קשר
למידע נוסף נא מלא/י פרטיך
ונחזור אליך: