עמוד בית של האוניברסיטה הפתוחה

היחידה לקידום עובדי הוראה

פקס: 09-7780635
טלפון: 09-7781512

55293 - לימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית - במסלול האקדמי


הרשמה מקוונת

התכנית ללימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית מיועדת למורים בעלי תואר שני אשר סיימו לימודיהם בכל תחום במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל. התכנית גובשה בתיאום עם הראמ"ה (הרשות הארצית למדידה ולהערכה), והיא באה לענות על דרישת ההכשרה האקדמית לתפקיד רכז הערכה בית ספרי.
הקבלה לתכנית היא בהתאם לדרישות הסף שנקבעו לתפקיד רכז הערכה בית ספרי על ידי הראמ"ה ועל ידי האוניברסיטה הפתוחה.

פירוט הקורסים בתכנית:

קורס נ"ז
שיטות מחקר בחינוך (14009) 4
מדידה בחינוך: מושגי יסוד (14021) 4
הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה (14007) 4
חלופות בהערכת הישגים (14006) 4
הפקת תועלת מממצאי הערכה (14020) 4


אופי הלימודים
כנהוג באוניברסיטה הפתוחה.

משך הלימודים
לפחות שנה וחצי (לא כולל לימודי ההשלמה).

זכאות לתעודה
סטודנטים יהיו זכאים לתעודה לאחר שיתקיימו שני התנאים הבאים:

  • עמדו בהצלחה בלימודי ההשלמה (אם נדרשו)
  • סיימו בהצלחה את כל חמשת הקורסים המפורטים לעיליצירת קשר
למידע נוסף נא מלא/י פרטיך
ונחזור אליך: