עמוד בית של האוניברסיטה הפתוחה

היחידה לקידום עובדי הוראה

פקס: 09-7780635
טלפון: 09-7781512
היחידה לקידום עובדי הוראה > המרכז להתמחות בהוראה > סדנת התמחות בהוראה (סטאז') (55973)

55973 - סדנת התמחות בהוראה (סטאז')


הרשמה מקוונת

על-פי החלטת משרד החינוך, על מורים בוגרי תעודת הוראה ותואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות, חלה חובת ההתמחות בהוראה (סטאז') בשנת עבודתם הראשונה לאחר שנקלטו בבתי הספר המוכרים על ידי משרד החינוך, בהיקף של לפחות שליש משרה ומקבלים משכורת תמורת עבודתם. סדנת ההתמחות מהווה תנאי לקבלת רישיון הוראה קבוע. סיומה בהצלחה מאפשר קבלת רישיון הוראה קבוע ממשרד החינוך.
במסגרת שנת ההתמחות מתנהלים במקביל התהליכים הבאים:

  • ליווי על ידי מורה חונך הנמנה עם צוות המורים בבית הספר.
  • תהליכי הערכה שיתבצעו בשני מוקדי זמן: הערכה מעצבת – באמצע שנת הלימודים והערכה מסכמת המתבצעת בסיומה של שנת הלימודים על ידי ועדת הערכה בית ספרית.
  • השתתפות בסדנת התמחות בהוראה (סדנת סטאז').

הסדנא מתקיימת בקבוצה קטנה ותומכת של עמיתים הדנה ועוסקת בבעיות הייחודיות לכל מתמחה בתהליך קליטתו המקצועית. בסדנא ינותחו אירועים מחיי בית הספר וייעשה שימוש בסוגיות אותנטיות שיועלו על ידי המתמחים, במטרה להעצימם כאנשי מקצוע.

בין נושאי הלימוד:
  • טיפוח המודעות העצמית והיכולת הרפלקטיבית של המורה באשר לדרכי עבודתו והתנהגותו המקצועית
  • חיזוק מיומנויות התקשורת הבין-אישית
  • דרכי עבודה עם הורים וקהילה
  • שיפור דרכי הערכה ומשוב ככלי בידי המורה, תוך התנסות בסדנה בתהליכים הדומים לאלה שבשדה
  • הכרת הקריטריונים שנקבעו להערכת המורה המתמחה ותרגומם לעבודת המורה והבנת הנדרש ממנו כמורה מתחיל

שיטת הלימוד:

התכנית משלבת מפגשים פנים אל פנים במתכונת סדנאית, למידה מונחית באתר הקורס ותמיכה אישית של מנחה הקבוצה במהלך שנת הסטאז'.

היקף התכנית ומועדה:

התכנית בהיקף של 60 שעות אקדמיות. 44 שעות במפגשי פנים אל פנים ו-16 שעות בהוראה מקוונת באמצעות אתר הקורס.
התכנית תתקיים בימי רביעי, בין השעות 16:30 - 19:45, החל מ- 13 בנובמבר 2019, במרכז הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה, הכפר הירוק.יצירת קשר
למידע נוסף נא מלא/י פרטיך
ונחזור אליך: