עמוד בית של האוניברסיטה הפתוחה

היחידה לקידום עובדי הוראה

פקס: 09-7780635
טלפון: 09-7781512
היחידה לקידום עובדי הוראה הכשרת מת"לים (מעריכי תפקודי למידה) 55660

55660 - הכשרת מת"לים (מעריכי תפקודי למידה) תשע"חהרשמה מקוונת

תפקיד המת"לים (מעריכי תפקודי למידה) הוא לתאם, לשלב ולמזג את כלל התוכניות העוסקות בקידום הפרט בתוך בית הספר ולפעול, כחלק מצוות פדגוגי מוביל בבית הספר, למתן מענה מיטבי לצורכיהם הייחודיים, של כלל התלמידים בכלל והתלמידים המתקשים/ ו/או עם לקויות למידה בפרט.

מטרת תכנית ההכשרה של היחידה לקידום עובדי הוראה באוניברסיטה הפתוחה בשיתוף האגף לחינוך על יסודי היא להקנות למשתתפים ראייה רחבה וגישה רב מערכתית. בקורס יילמדו עקרונות מנחים להובלת תהליכים ולריכוז תכניות התערבות, עקרונות ומיומנויות הנחיה והדרכה וכלים לאיתור, לאבחון, ולעבודה מותאמת ויעילה עם אוכלוסיית התלמידים המתקשים בבת הספר. התכנית תיושם בחט"ב ובתיכוניים והיא מקנה התמחות בשכבת הגיל בה המורה עובד.

בין נושאי הלימוד:
שנה א'
 • תפקיד המת"ל - תפיסת התפקיד וגיבושו
 • מאפייני האוכלוסיות של התלמידים המתקשים - הבטים רגשיים והתנהגותיים
 • תהליכי קריאה וכתיבה - התפתחות תקינה ולקויה בלימוד מקצועות עתירי מלל
 • אסטרטגיות הוראה לקריאה ולכתיבה
 • לקויות למידה ואסטרטגיות הוראה במתמטיקה ובמדעים
 • מיפוי תפקודי למידה ובניית תכנית אישית וקבוצתית ללומד המתקשה
 • מיפוי שכבתי
 • גיוון דרכי הוראה לקידום תלמידים מתקשים ולהכלתם
 • עבודה דיפרנציאלית בכיתה מלאה
 • אסטרטגיות למידה לקידום הישגים ולפיתוח לומד עצמאי
 • גיל ההתבגרות והשינויים המאפיינים אותו
שנה ב'
 • בניית צוות רב מקצועי וכלים לעבודה מערכתית
 • דרכים לעבודה שיתופית ולמעורבות פעילה של הצוות הרב- מקצועי בבית הספר.
 • הובלת תהליכים בית ספריים
 • כישורי הנחייה, הדרכה וליווי מורים
 • מיומנויות לתקשורת  בינאישיות
 • דיאלוג מורה - תלמיד בראייה הוליסטית
 • פסיכו-פדגוגיה - היבטים רגשיים וחברתיים של התלמיד המתקשה ולקוי הלמידה
 • תהליכים פסיכו - פדגוגיים המקדמים את תפקודי התלמיד
 • כתיבה ותיעוד תהליכים
 • מהערכה לתכניות עבודה – בניית תכניות התערבות פרטניות ומערכתיות
 • קריאת אבחונים והתאמות היבחנות
 • ניהול ידע ומידע

שיטת הלימוד
בתכנית מתקיימת למידה תאורטית ולמידה חווייתית־התנסותית . התכנית משלבת למידה פנים אל פנים ולמידה ברשת. התקשורת ברשת מתקיימת לאורך הקורס ומתבצעת בין המשתתפים לבין עצמם ובינם לבין צוות הקורס באמצעות אתר הקורס.

היקף הקורס ומועדו
תכנית דו שנתית, בהיקף 240 שעות אקדמיות: 120 שעות בכל שנה. הלימודים יתקיימו בשני מרכזים: במרכז – בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, בימי שלישי, בשעות: 15:00 – 20:00, החל מ־ 14 בנובמבר 2017 ובדרום – בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה שבבית יציב, באר שבע, בשעות: 15:00 – 20:00, החל מ־ 6 בנובמבר 2017.

התכנית מוכרת לגמול השתלמות עם ציון:
לדרגות 2-9 ב"אופק חדש" בהיקף של 120 שעות, מסך כל השעות בקורס (60 ש' בכל שנה).

ניתן להרשם לתכנית דרך הקישורים הבאים:

הרשמה לתכנית בתל אביב:
 https://service.extra-academic.openu.ac.il/teachers-registration/WebReg/Register/42271

הרשמה לתכנית בבאר שבע:
https://service.extra-academic.openu.ac.il/teachers-registration/WebReg/Register/42270

 יצירת קשר
למידע נוסף נא מלא/י פרטיך
ונחזור אליך: