עמוד בית של האוניברסיטה הפתוחה

היחידה לקידום עובדי הוראה

פקס: 09-7780635
טלפון: 09-7781512

השתלמות פסג"ה

התכניות המפורטות להלן תואמות את מתווה של "אופק החדש" ו"עוז לתמורה", הן מודולריות ויותאמו לצרכים הייחודיים של כל אחד מצוותי המורים ובתיאום מלא עם צוות פסג"ה.

תכניות להכשרה ולפיתוח של בעלי תפקידים
על פי אופק חדש ועוז לתמורה במסגרת הפסג"ה

 • התפתחות מקצועית למחנכי כיתות – המחנך מנהל ומנהיג הכיתה
 • התפתחות מקצועית לרכזי מקצוע/רכזי שכבה
 • התפתחות מקצועית לרכזי התאמות ללמידה ולהיבחנות בחינות הבגרות
 • התפתחות מקצועית למובילים פדגוגיים
 • התפתחות מקצועית לרכזי תקשוב בית ספריים
 • התפתחות מקצועית לסגני מנהלים
 • התפתחות מקצועית למנהלים – הערכת מורים
 • התפתחות מקצועית למנהלים - הובלת תהליכי הוראה למידה ממוקדי פרט למנהלים מכהנים [אופק חדש]

תכניות הדרכה יעודיות להשתלמות מורים

 • הלל – הערכה מקדמת למידה משמעותית
 • חינוך לבריאות ותזונה נכונה
 • אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה משולבות בתחומי הדעת
 • הוראה-למידה ממוקדות בפרט (הוראה פרטנית)
 • מבחני הישגים – בניית המבחן והקנית מיומנויות למידה
 • דרכי הערכה חלופיות
 • תקשורת אסרטיבית – טכניקות יישומיות לתקשורת בין-אישית
 • מפגש הלקות עם הדיסציפלינה – שילוב לומדים עם לקויות למידה
 • התמודדות עם קשיי קשב וריכוז בכיתה
 • הל"ה – אסטרטגיות הוראה , מיומנויות למידה , דרכי הערכה
 • המורה המקוון
 • למידה בדרך החקר
 • פיתוח עבודת צוות
 • אימון במערכת החינוך coaching
 • חינוך אישי
 • גננות כמנהיגות חינוכיות
 • חינוך לחשיבה בגיל הרך


יצירת קשר
למידע נוסף נא מלא/י פרטיך
ונחזור אליך: