עמוד בית של האוניברסיטה הפתוחה

היחידה לקידום עובדי הוראה

פקס: 09-7780635
טלפון: 09-7781512

בית מדרש חילוני

במפגשים חוויתיים נכיר מקרוב טקסטים נבחרים מ"ארון הספרים" היהודי, ונעמיק חקר במעגלי החיים היהודיים ובשאלות של עיצוב תרבות, זהות יהודית מודרנית וחינוך ערכי בבית הספר ובקהילה. במסגרת המפגשים נעסוק בלימוד של טקסטים עתיקים וחדשים בשיטות ייחודיות, בהאזנה אקטיבית למוסיקה יהודית וישראלית, בצפייה ביקורתית בקולנוע יהודי ועוד.

נושאי הלימוד:
 • חשיפה לאוצרות המופת של החשיבה היהודית לדורותיה
  • חשיפה ודיון בדילמות מכוננות במחשבה ובתרבות היהודית
  • קריאה נשית במקורות היהדות - תנ"ך, תלמוד מדרש ספרות ופיוט
  • דילמות מעולמם של חכמים והשלכות לימינו
  • לימוד מקורות יהודיים נבחרים בהקשר לתרבות ישראלית עכשווית
  • קולנוע יהודי כבסיס לדיון בסוגיות חברתיות בישראל

 • דרכים לפיתוח שיח למדני ברוח בית המדרש במסגרות חינוכיות
  • עקרונות ללמידה שיתופית משמעותית ויצירת מרחב לימודי מעצים בכיתה
  • עקרונות ליצירת שיח סובלני בין דעות וגישות שונות לתרבות היהודית
  • התנסות בשיטת המחשבה של המדרש ופיתוח מיומנויות של פרשנות וחשיבה יצירתית

שיטת הלימוד
הלמידה הייחודית ברוח בית המדרש מתבססת על התנסות סדנאית בתהליך למידה בין-אישי וקבוצתי באמצעות דיון בטקסטים מהמקורות היהודיים בהקשרם לטקסטים נוספים עתיקים ומודרניים, מילוליים וחזותיים, יהודיים וכלליים.
כמו כן, נעסוק במתודות וכלים להנחיה במרחב הבית ספרי בהקשר לטקסטים שנלמד ולייצוגם בארועים שונים בחיי בית הספר.

היקף הקורס ומועדו
56 שעות אקדמיות (2 ש"ש).
הסדנה תתקיים ב- 8 ימי לימוד בתאריכים: 4-7 ספטמבר , 11-14 ספטמבר 2011, בין השעות 9:00 - 15:15, במרכז הלימוד בקלאוזנר רמת אביב
הקורס מוכר לגמול השתלמות ללא ציון בהיקף של 56 שעות.יצירת קשר
למידע נוסף נא מלא/י פרטיך
ונחזור אליך: