זמנים - רבעון להיסטוריה אוניברסיטת תל-אביב האוניברסיטה הפתוחה מרכז זלמן שזר זמנים - רבעון להיסטוריה

המערכת

עורכים: גדי אלגזי, מירי שפר-מוסנזון, גיא מירון

עורך אחראי: אסף מונד

חברי המערכת: מירי אליאב-פלדון (יו"ר החברה ההיסטורית הישראלית), יואב אלון, גיא מירון, איריס סולימני, אביעד קליינברג, איריס שגריר

מועצת המערכת: בנימין איזק, רם בן-שלום, דבורה ברנשטיין, תמר הרמן, שולמית וולקוב, אביבה חלמיש, אמנון כהן, בילי מלמן, יעקב (קובי) מצר, אבנר עופר, שאול פרידלנדר, ירון צור, יוסף קפלן, רענן ריין

רכז המערכת: עודד פוירשטיין

רכז הפקה: אלון עוז

גרפיקה ועיצוב עטיפה: יעל עינת-ארדיטי

התקנה והגהות: שרונה יוהן

סדר: שוש רוחלין

טיפול בזכויות יוצרים: יעל יגנס

זמנים, רבעון להיסטוריה, מופיע ארבע פעמים בשנה.
כתב העת רואה אור על-ידי: בית-הספר להיסטוריה, הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין, אוניברסיטת תל-אביב; המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה; החברה ההיסטורית הישראלית

Chief Editors: Gadi Algazi, Miriam Shefer-Mossensohn, Guy Miron

Deputy Editor: Assaf Mond

Editors: Miriam Eliav-Feldon (Chairperson of the Historical Society of Israel), Yoav Alon, Aviad Kleinberg, Iris Shagrir, Iris Suleimani

Editorial Board: Ram Ben-Shalom, Deborah Bernstein, Amnon Cohen, Saul Friedländer, Aviva Halamish, Tamar Hermann, Benjamin Issac, Yosef Kaplan, Billie Melman, Jacob (Kobi) Metzer, Avner Offer, Raanan Rein, Yaron Tsur, Shulamit Volkov

Editorial Coordinator: Oded Feuerstein

Production Coordinator: Alon Oz

Graphic Design: Yael Einat-Arditi

Copy Editing: Sharona Johan

Typesetting: Shosh Rochlin

Copyrights Clearance: Yael Yegnes

Zmanim - A Historical Quarterly published by the School of History at Tel Aviv University, the Open University, the Historical Society of Israel and Merkaz Zalman Shazar.

המערכת:
בית-הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב
טלפון: 03-6406367
דוא"ל: zmanim@post.tau.ac.il

המו"ל:
בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה, הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד
דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 4353701
טלפון: 09-7781838, פקס: 09-7780667
דוא"ל: livnatch@openu.ac.il

מנויים, מכירה והפצה:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
רחוב ביתר 2, ת"ד 10477, ירושלים 9104101
טלפון: 02-5650444/5, פקס: 02-6712388
דוא"ל: shazar@shazar.org.il