זמנים - רבעון להיסטוריה אוניברסיטת תל-אביב האוניברסיטה הפתוחה מרכז זלמן שזר זמנים - רבעון להיסטוריה

הנחיות להגשת מאמרים

מערכת זמנים מקבלת מאמרים בשפה העברית העוסקים בנושאים היסטוריים מובהקים והפונים אל הקהל המשכיל ולא רק אל המומחים בתחום מסוים. כל מאמר המוגש לזמנים נקרא על-ידי קוראים חיצוניים הקובעים את מידת התאמתו לכתב העת.

אורכם של המאמרים עד 7,000 מילים, ללא הערות שוליים. בסוף המאמר תוצע רשימה קצרה של ספרות מחקר מתאימה.

את המאמרים יש להגיש כשהם מודפסים ברווח כפול ובצירוף דיסקט/קובץ במעבד תמלילים מסוג word. רצוי לצרף הצעות לאיורים, לרבות הכיתוב לכל איור, וכן תקציר של המאמר באורך של מאה וחמישים מילים בקירוב.

כתובת המערכת למשלוח המאמרים:
זמנים, רבעון להיסטוריה
בית-הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב
טלפון: 03-6406367, פקס: 03-6409469,
דוא"ל: zmanim@post.tau.ac.il