זמנים - רבעון להיסטוריה אוניברסיטת תל-אביב האוניברסיטה הפתוחה מרכז זלמן שזר זמנים - רבעון להיסטוריה
*

דבר המערכת

 המאמר במלואו

*

קובץ מיוחד: ספרים פתוחים, ספרים גנוזים

*

ביקורת ספרים

  המאמר במלואו
  • שמעון שמיר על ספרה של רות קמחי / ציונות בצל הפירמידות: התנועה הציונית במצרים 1948-1918
  • רענן ריין על ספרו של ניל בסקומב / המצוד אחר אייכמן: כך הצליחו המוסד וקבוצת ניצולים ללכוד את הפושע הנאצי הנתעב
  • בנימין ארבל על ספרם של שמואל דב גויטיין ומרדכי פרידמן / India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza ("India Book")
*

התקבלו במערכת

גיליון מספר 112 / סתיו 2010

גיליון 112 - תמונת השער תמונת השער:
הספר בשלושה עידנים -
כתב יד, דפוס, מדיום דיגיטלי