זמנים - רבעון להיסטוריה אוניברסיטת תל-אביב האוניברסיטה הפתוחה מרכז זלמן שזר זמנים - רבעון להיסטוריה
*

דבר המערכת

 המאמר במלואו

*

דיוקנו של היסטוריון


*

קובץ מיוחד: הנצרות הקדומה

*

ביקורת ספרים

 המאמר במלואו
  • אורי שחר על התרגום לעברית לספרו של אוּסאמה אבּן מוּנקִד', נסיון חיי: זכרונותיו של אביר מוסלמי מימי מסעי הצלב
  • יובל גובני על ספרו של דוד ביאל, לא בשמים: מסורת המחשבה היהודית החילונית
  • מירי אליאב-פלדון על ספרה של אורנה אליגון דר, Marks of an Absolute Witch
*

התקבלו במערכתגיליון מספר 120 / סתיו 2012

גיליון 120 - תמונת השער תמונת השער: ישו על כס מלכותו, איור מתוך הספר ממנזר קלס (Book of Kells), אירלנד, שנת 800 בקירוב