האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל

10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר (‏כתיבה‎)‏, פרופ' תמר הרמן (‏יח' 9‎)‏, פרופ' דן כספי (‏יח' 10‎)‏, ד"ר דן גלעדי (‏יח' 12‎)‏, אורי כהן; חדוה ארליך (‏עריכה‎)‏, ירדן זהבי (‏עיצוב‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' בנימין נויברגר

יועצים: פרופ' מג'ד אלחג', פרופ' אברהם בריכטה, פרופ' ברוך ברכה, פרופ' חיים ברקאי, פרופ' עמנואל גוטמן, פרופ' גיורא גולדברג, פרופ' יוסף גורני, פרופ' יצחק גל-נור, פרופ' גבריאל וימן, פרופ' יחיעם ויץ, פרופ' ברוך זיסר, פרופ' נתן ינאי, פרופ' סטיוארט כהן, פרופ' דן כספי, פרופ' ישעיהו ליבמן, פרופ' ברוך מבורך, פרופ' סמי סמוחה, פרופ' דוד קרצ'מר, פרופ' מיכל שמיר, פרופ' גד ברזילי, ד"ר דינה גורן, פרופ' תמר הרמן, פרופ' ענת פירסט, ד"ר אילנה קופמן, ד"ר אלי רכס

הקורס נועד להקנות לסטודנטים מידע בסיסי על אודות הסוגיות הפוליטיות המרכזיות במדינת ישראל, ולהציג ניתוח סוגיות אלה תוך שימוש בתאוריות מתחום מדע המדינה. הקורס עוסק הן בהיבטים המוסדיים-מבניים של המערכת הפוליטית בארץ (‏"ממשל"‎)‏ והן בהיבטים ההתנהגותיים שלה (‏"פוליטיקה"‎)‏ בחמישים שנות קיומה הראשונות של המדינה. יש להדגיש, שאין הכוונה לתאר במסגרת זו באופן כרונולוגי את מכלול ההתפתחויות והאירועים המדיניים שהתרחשו בשנים אלה, אלא להאיר את מגמות ההתפתחות הכלליות, את מוקדי הפעילות ואת נקודות המחלוקת, כתשתית לעיון ספציפי יותר.

בקורס משולבים מאמרים אקטואליים המשקפים את המערכת הפוליטית והחברה הישראלית העכשווית.

חומר הלימוד

יחידה 1

מיישוב למדינה

יחידה 2

הדמוקרטיה הישראלית

יחידה 3

סוגיית החוקה בישראל

יחידות 5-4

כנסת מול ממשלה

יחידה 6

דת, מדינה ופוליטיקה

יחידות 8-7

המפלגות בישראל

יחידה 9

בחירות: שיטת הבחירות והתנהגות הבוחר

יחידה 10

תקשורת ופוליטיקה

יחידה 11

המיעוט הערבי: ניכור והשתלבות

יחידה 12

כלכלה ופוליטיקה


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.