לוח זמנים אקדמי תשע"ז

לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשע"ח 2018-2017

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שתי תקופות הרשמה לכל סמסטר: הרשמה סדירה והרשמה מאוחרת. מן הנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו, בנוסף לשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. פירוט תקופות ההרשמה מופיע בטבלות מועדי ההרשמה.

סמסטר סתיו א2018

תחילת הסמסטר

אנגלית – יום ראשון ללימודים

חופשת חנוכה

אנגלית – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

חופשת סמסטר

17.10.2017

17.10.2017

13.12.2017

14.1.2018

29.1.2018

5.3.2018-30.1.2018

יום שלישי, כ"ז בתשרי תשע"ח

יום שלישי, כ"ז בתשרי תשע"ח

יום רביעי, כ"ה בכסלו תשע"ח

יום ראשון כ"ז בטבת תשע"ח

יום שני, י"ד בשבט תשע"ח

מיום שלישי, י"ד בשבט עד יום שני, י"ח באדר תשע"ח

סמסטר אביב ב2018

אנגלית – יום ראשון ללימודים

תענית אסתר

חופשת פורים

חופשת פורים בירושלים

תחילת הסמסטר

חופשת פסח

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ולנפגעי פעולות האיבה

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

חופשת יום העצמאות

חופשת שבועות

אנגלית – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

חופשת סמסטר

4.2.2018

28.2.2018

1.3.2018

2.3.2018

6.3.2018

30.3.2018-6.4.2018

11.4.2018

17.4.2018
 

18.4.2018
 

19.42018

20.5.2018

23.5.2018

19.6.2018

6.7.2018-20.6.2018

יום ראשון, י"ט בשבט תשע"ח

יום רביעי, י"ג באדר תשע"ח (המפגשים יסתיימו בשעה 17:00)
יום חמישי, י"ד באדר תשע"ח

יום שישי, ט"ו באדר תשע"ח

יום שלישי, י"ט באדר תשע"ח

מיום שישי, י"ד בניסן עד יום שישי כ"א בניסן תשע"ח

יום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ח
(המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)

יום שלישי, ב' באייר תשע"ח (המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)

יום רביעי, ג' באייר תשע"ח (לא יתקיימו מפגשים)

יום חמישי, ד' באייר תשע"ח

מיום ראשון, ו' בסיוון עד יום רביעי ו' בסיוון

יום רביעי, ט' בסיוון תשע"ח

יום שלישי, ו' בתמוז תשע"ח

מיום רביעי, ז' בתמוז עד יום שישי, כ"ג בתמוז תשע"ח

סמסטר קיץ ג2018

אנגלית – יום ראשון ללימודים

תחילת הסמסטר

צום ט' באב
 

אנגלית – יום אחרון ללימודים

אנגלית אינטנסיבי – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

17.6.2018

8.7.2018

22.7.2018
 

27.8.2018

27.8.2017

7.9.2018

יום ראשון, ה' בתמוז תשע"ח

יום ראשון, כ"ה בתמוז תשע"ח

יום ראשון, י' באב תשע"ח

יום שני, ט"ז באלול תשע"ח

יום שני, ט"ז באלול תשע"ח

יום שישי, כ"ז באלול תשע"ח


קבלת קהל בחגים ומועדים

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 12:00

חנוכה

פורים

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

13.12.2017

1.3.2018

18.4.2018

יום רביעי, כ"ה בכסלו תשע"ח

יום חמישי, י"ד באדר תשע"ח

יום רביעי, ג' באייר תשע"ח

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 18:00
( רק במקומות שבהם מתקיימת, בדרך כלל, קבלת קהל אחרי 18:00‎)‏

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

11.4.2018

17.4.2018

יום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ח

יום שלישי, ב' באייר תשע"ח

מועדים שבהם אין קבלת קהל

ערב ראש השנה

חופשת חגים מרוכזת

חופשת פסח

20.9.2017

12.10.2017-29.9.2017

6.4.2018-30.3.2018

יום רביעי, כ"ט באלול תשע"ז

מיום שישי, ט' בתשרי עד יום שני כ"ב בתשרי תשע"ח

מיום שישי, י"ד בניסן עד יום שישי כ"א בניסן תשע"ח