טופס הרשמה לקבלת הודעות ממערכת המכרזים של האוניברסיטה הפתוחה

עם ההרשמה לרשימת התפוצה, הנרשם יקבל הודעה דוא"ל בכל פרסום של מכרז חדש של האוניברסיטה הפתוחה


                               

אתר הספקים אתר האוניברסיטה הפתוחה