האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10126 מבוא למקרוכלכלה

10126 מבוא למקרוכלכלה‏

4 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

ידע קודם מומלץ: מבוא למיקרוכלכלה 1

פיתוח הקורס: ד"ר יעקב רוזנברג, ד"ר גדעון יניב, אבי פאר

יועצים: פרופ' יורם וייס, פרופ' אסף רזין

פיתוח הקורס (‏‏מהדורה מעודכנת ומורחבת‎‎)‏‏: ד"ר אריה נחמיאס, גליה עופר; חוה ניומן (‏‏עריכה‎‎)‏‏

יועצים (‏‏מהדורה מעודכנת‎‎)‏‏: פרופ' אורי בן-ציון, פרופ' ישראל לוסקי, פרופ' משה קים, ד"ר דורון סונסינו

הקורס נועד להקנות מושגי יסוד בתורת המַקרוכלכלה. הקורס עוסק בחשבונאות לאומית ובניתוח קביעת התוצר הלאומי והרכב שימושיו, תוך שילוב בין המערכת הריאלית – שוק המוצרים, והמערכת המוניטרית – שוק הכסף. בחלק א של הקורס מוצג המשק כמשק סגור. בחלק ב, הדיון המַקרו-כלכלי מביא בחשבון את הקשרים עם שאר העולם, והקורס מנתח את הפעילות הכלכלית החורגת מתחומו של המשק הלאומי היחיד – המשק הפתוח.

יחידות הלימוד

חלק א

חלק ב