האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10226 תורת ההגה

10226 תורת ההגה‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / בלשנות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / לשון עברית

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לבלשנות.

פיתוח הקורס: פרופ' עוזי אורנן, פרופ' אשר לאופר, ד"ר מיכל אפרת, ד"ר ורד זילבר-ורוד, מינה עפרון, ברוריה אופיר

יועצים: פרופ' זאב בן-חיים, פרופ' גדעון גולדנברג, פרופ' ישי טובין, פרופ' אשר לאופר, פרופ' שלמה מורג, ד"ר אלכסנדר בורג, ד"ר דליה כהן

מהי תורת ההגה?

תורת ההגה היא הענף בבלשנות הקרוי פונולוגיה. הפונולוגיה מהווה את הבסיס הראשוני ללימוד שפה. תופעות מילוניות, דקדוקיות ואף תחביריות, סגנוניות וספרותיות כרוכות לעתים קרובות בהבנת חוקים יסודיים מתחום תורת ההגה, בבחינת החומר והלבֵנים של השפה. יתר-על-כן, הבנה בתורת ההגה של שפה אחת מצריכה הבנה בתורת ההגה הכללית ומביאה ממילא להבנת תופעות לשוניות בשאר השפות.

חלקו העיקרי של הקורס מתמקד בתורת ההיגוי, שהיא הענף בבלשנות הקרוי פונטיקה. בקורס מודגשות תופעות פונטיות של העברית המדוברת בת-זמננו.

מטרות הקורס

  • להקנות מושגי יסוד על מקומה של תורת ההגה בתורת הלשון, ועל ההבחנה בין מושגים תאורטיים (‏פונמות‎)‏ לבין מושגים תצפיתיים (‏ביצועי הגיים‎)‏.

  • להקנות את הידע הדרוש על תורת ההגה הכללית ועל השתקפותה בתחומי העברית.

  • להציג את הסוגיות התאורטיות והמעשיות של העברית בת-זמננו בתחום תורת ההגה.

הקורס מיועד למי שמתעניין בשפה בכלל ובעברית בפרט, והוא חשוב במיוחד למי שלשונו – אומנותו, כגון מורים ומדריכים, קריינים ושחקנים, נואמים ואנשי ציבור.

חומר הלימוד

יחידה 1

מבוא כללי

יחידה 2

הקול וההיגוי

יחידות 4-3

תיאור חיתוכי של הגיים

יחידה 5

מבוא לפונטיקה אקוסטית

יחידות 7-6

תיאור אקוסטי של הגיים

חומר הלימוד כולל גם מקראת מאמרים העוסקים בתחום הפונולוגיה והפונטיקה של העברית המדוברת בת-זמננו.


1 הקורס אינו נלמד זמנית.