האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים
הקורס אינו מוצע עוד

10293 פסיכולוגיה של המינים

10293 פסיכולוגיה של המינים1

 

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לפסיכולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' איילה מלאך-פיינס, רות גולדברג, יפה בר-טל; אהובה קרן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אבינעם אדם, פרופ' שמואל אליס, פרופ' רות בייט-מרום, פרופ' עמיה ליבליך, פרופ' עדה למפרט, פרופ' אריה נדלר, פרופ' אריאלה פרידמן, עדי מרקוזה-הס

מטרות הקורס

  • להקנות לסטודנטים ידע עדכני באשר לפסיכולוגיה של המינים.

  • להציג מחקרים שנערכו בתחום ולבחון אותם באופן ביקורתי.

  • להשוות בין מוסכמות תרבותיות באשר להבדלים בין המינים לבין הממצאים המדעיים.

  • להעמיק את ההבנה לגבי המקורות השונים של ההבדלים בין המינים, ולהציג תאוריות שונות המסבירות את אופני התפתחותם ותוצאותיהם של ההבדלים הללו לגבי הפרט, היחסים הבין-אישיים והחברה בכללותה.

  • להציג סטריאוטיפים מיניים ואת השלכותיהם על הפרט, על היחסים הבין-אישיים ועל עולם העבודה.

חומר הלימוד

יחידה 1

מבוא – הצגת תחום הפסיכולוגיה של המינים והכרת מושגי יסוד במחקר

יחידה 2

מאפיינים פיזיולוגיים

יחידה 3

מאפיינים פסיכולוגיים

יחידה 4

התנהגות מילולית, לא-מילולית ומינית

יחידה 5

תאוריות על התפתחות הזהות המינית ותפקידי המין

יחידה 6

סטריאוטיפים מיניים ותוצאותיהם במישור האישי והבין-אישי

יחידה 7

סטריאוטיפים מיניים ותוצאותיהם במישור המשפחה והעבודה


1 הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2012.