האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10314 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל

10314 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

ידע קודם מומלץ: הקורסים מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל.

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר אריה גרוניק; חדוה ארליך (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אורי ביאלר, פרופ' אברהם בן-צבי

הקורס עוסק בניתוח מדיניות החוץ של מדינת ישראל על פי התחומים האלה:

מבנה הקורס

בקורס זה יתבקשו הסטודנטים לגלות יכולת שילוב של תאוריות וגישות מהקורס מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏ עם חומר גלם עובדתי-היסטורי הנוגע למדיניות החוץ הישראלית.

הסטודנטים יקראו ביבליוגרפיית חובה הכוללת שתי מקראות בעריכת בנימין נויברגר ואריה גרוניק, וכן מאמרים נוספים בעברית ובאנגלית. בבחינה המסכמת יצטרכו הסטודנטים להפגין ידע בנושאי הקורס ויכולת יישומית של תאוריות וגישות מהקורס מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים.


1 החל מסמסטר ב2022 רמת הקורס השתנתה ממתקדם לרגיל. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם.