האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10314 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל

10314 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

ידע קודם מומלץ: הקורסים מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל.

פיתוח הקורס: פרופ' אברהם בן צבי, ד"ר גד ורשה, פרופ' תמר הרמן, ד"ר שני פכטר

יועצים: פרופ' אורי ביאלר, פרופ' אברהם בן-צבי

הקורס מורכב משש חטיבות מרכזיות אשר דנות מפריזמות שונות על יחסי החוץ של ישראל:

מבנה הקורס

הסטודנטים יחשפו להיבטים תיאורטיים והיסטוריים ביחסי החוץ של מדינת ישראל עם מדינות העולם מראשיתה ועד ימינו אנו.

חומרי הקריאה לקורס כוללים את ספר הקורס והמקראה אשר נערכה על ידי פרופ' אבי בן-צבי וד"ר גד ורשה.
המקראה כוללת מאמרים בעברית ובאנגלית אותם נדרשים הסטודנטים לקרוא באופן עצמאי ואליהם יחשפו לעיתים במהלך השיעורים.
מטלות הקורס, כמו גם הבחינה המסכמת, נשענים על חומרי הקריאה לקורס.


1 החל מסמסטר ב2022 רמת הקורס השתנתה ממתקדם לרגיל. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם.