האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10314 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל

10314 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים, מבוא לפוליטיקה השוואתית,2 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר אריה גרוניק; חדוה ארליך (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אורי ביאלר, פרופ' אברהם בן-צבי

הקורס עוסק בניתוח מדיניות החוץ של מדינת ישראל על פי התחומים האלה:

מבנה הקורס

בקורס זה יתבקשו הסטודנטים לגלות יכולת שילוב של תאוריות וגישות מהקורס מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏ עם חומר גלם עובדתי-היסטורי הנוגע למדיניות החוץ הישראלית.

הסטודנטים יקראו ביבליוגרפיית חובה הכוללת שתי מקראות בעריכת בנימין נויברגר ואריה גרוניק, וכן מאמרים נוספים בעברית ובאנגלית. בבחינה המסכמת יצטרכו הסטודנטים להפגין ידע בנושאי הקורס ויכולת יישומית של תאוריות וגישות מהקורס מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת בשם דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית.