האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10329 משטר ופוליטיקה באפריקה

10329 משטר ופוליטיקה באפריקה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס צמיחת המדינות החדשות באפריקה, אחד מבין הקורסים מבוא לפוליטיקה השוואתית,2 בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' נעמי חזן, פרופ' בנימין נויברגר

קורס זה מכוון עדשה ממוקדת למדינות האפריקניות בחמישים שנות עצמאותן. הקורס דן בתהליכי התגבשותן הפוליטית, בוחן את יחסיהן המורכבים עם החברות המגוונות בתוכן, ומציג את האתגרים הקשים שבפניהם הן ניצבות ואת דרכי התמודדותן עימם. למשל, כיצד מתמודדות המדינות האפריקניות עם המורשת הקולוניאלית המעיקה? מדוע ממלא הצבא תפקיד מרכזי בחיים הפוליטיים באפריקה? איך אפשר להסביר שני תהליכים מנוגדים המתרחשים ביבשת מאז העשור האחרון של המאה ה-20, דמוקרטיזציה של משטרים אפריקניים מזה והתפוררותן של מדינות מזה?

חומר הלימוד כולל מקראת מאמרים. רוב מאמרי החובה תורגמו לעברית.

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת בשם דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית.