האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10352 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי

10352 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה, מבוא לפסיכולוגיה, רגרסיה וניתוח שונות2, פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית2 , השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, ד"ר שחר אייל; ענת אראל-גפני (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' מיה בר-הלל, פרופ' דן זכאי, פרופ' נירה ליברמן, פרופ' אילנה ריטוב, פרופ' יחיאל קלר

הקורס מציג תחום מחקר בקוגניציה חברתית המנתח את אופני החשיבה האינטואיטיבית בתנאי אי-ודאות. הקורס מתמקד בפער השיטתי בין שיפוטים המתבססים על קיצורי דרך אינטואיטיביים (‏המצוי‎)‏ לבין שיפוטים נורמטיביים המבוססים על תורת הסטטיסטיקה וההסתברות (‏הרצוי‎)‏. תחום מחקר זה הוא בעל השלכות ויישומים במגוון תחומים.

מטרות הקורס

חומר הלימוד

T. Gilovich, D. Griffin & D. Kahneman (‏Eds.‎)‏, Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment (‏Cambridge University Press, 2002‎)‏

הסטודנטים יתבקשו להגיש מטלות חובה המתייחסות לנושאי המאמרים ולהציג מאמר באחד המפגשים.

השתתפות חובה במפגש הראשון ובמפגש נוסף.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 סטודנטים שלמדו את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות עד סמסטר 2021ג, פטורים מלימוד הקורסים רגרסיה וניתוח שונות‏ (‏‏10286‎‎)‏‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית‏ (‏‏10851‎‎)‏‏.