האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10393 עיון ב"הקדמות" של קאנט

10393 עיון ב"הקדמות" של קאנט‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מדיקרט עד יום, אחד מבין הקורסים פילוסופיה של המדע, בעיות בפילוסופיה של המוסר, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אלעזר וינריב (‏כתיבה‎)‏; משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' גרשון ויילר, פרופ' יוחנן סילמן

הקורס עורך היכרות ראשונה עם עיקרי תורת ההכרה והמטאפיסיקה של עמנואל קאנט, אולי הפילוסוף החשוב ביותר בעת החדשה. הקורס מהווה מעין המשך לקורס מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-17 וה-18 (‏10266‎)‏. קאנט ערך סינתזה בין שתי הגישות האלה, אך גם חלק על שתיהן והציע משנה מקורית ביותר, שפתחה את החשיבה הפילוסופית לכיוונים חדשים לגמרי. הקורס מתאר, מסביר ומפרש את משנתו של קאנט, משווה אותה למשנותיהם של קודמיו ומצביע לא רק על הישגיה, אלא גם על הקשיים שהיא מעוררת.

הקורס מהווה מעין קריאה מודרכת בספרו של קאנט הקדמות לכל מטאפיסיקה בעתיד שתוכל להופיע כמדע, שנכתב בשנת 1783. מדי פעם יידונו גם קטעים מתוך ביקורת התבונה הטהורה, שנכתב בשנת 1787 (‏מוסד ביאליק, תשמ"ג‎)‏.

חומר הלימוד

בקורס ארבע יחידות לימוד, על פי חלקי ההקדמות:

יחידה 1

הקדמה לקאנט וההקדמה (‏של קאנט‎)‏ ל"הקדמות".

יחידה 2

קאנט מראה איך מגיעים מ-12=7+5 לאידיאליזם טרנסצנדנטלי. יחידה זו דנה במבוא ובחלק א (‏סעיפים 13-1‎)‏. נושאי הדיון הם תפיסת החושים, המתמטיקה ומושגי החלל והזמן (‏"אסתטיקה" – בפי קאנט‎)‏.

יחידה 3

איך להבין את המשפט "השמש מחממת את האבן"? יחידה זו דנה בחלק ב (‏סעיפים 39-14‎)‏, שעניינו הקטגוריות ההכרחיות לכל הכרה ניסיונית (‏"אנליטיקה" – בפי קאנט‎)‏.

יחידה 4

מה אסור ומה (‏בכל זאת‎)‏ מותר לומר בפילוסופיה על אלוהים, על העולם בכללותו ועל נפש האדם? יחידה זו דנה בחלק ג (‏סעיפים 60-40‎)‏. כאן קאנט מצביע על קשיי המטאפיסיקה המסורתית ועל הדרך לפתרונם (‏"דיאלקטיקה" – בלשונו‎)‏.

חומר הלימוד כולל גם את הספרים: ע' קאנט, הקדמות לכל מטאפיסיקה בעתיד שתוכל להופיע כמדע (‏תרגום: א' יערי; מאגנס, תשל"ט‎)‏. א' ווד, עמנואל קאנט (‏רסלינג, תשס"ו‎)‏.

במהלך הקורס יגישו הסטודנטים מטלות חובה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. תנאי להגשת עבודה סמינריונית בקורס זה הוא השתתפות והצגת העבודה באחד ממפגשי הדיון בעבודות סמינריוניות בפילוסופיה. לתיאום הצגת עבודה במפגש יש לפנות לאחראי המפגשים במחלקה כמצויין בתכנית הלימודים לתואר בוגר בפילוסופיה בסעיף הדרישות הסמינריוניות.