האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10397 כלכלה בין-לאומית ריאלית

10397 כלכלה בין-לאומית ריאלית‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא למיקרוכלכלה, תורת המחירים א, תורת המחירים ב, תורת המחירים ג, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' ג'ימי וינבלט, ד"ר ז'ראר עמיאש (‏כתיבה‎)‏; פרופ' אביעד חפץ, אליהו ירט (‏מדריך למידה‎)‏; ישראלה הנגאל (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אריה ארנון, פרופ' אלחנן הלפמן, ד"ר תקוה לקר, פרופ' שמואל ניצן, פרופ' דני צידון

הקורס עוסק במערכת קשרי המסחר בין מדינות והוא מיועד להקנות לסטודנט הבנה תאורטית של הכוחות הכלכליים הקובעים את נפח המסחר, כיווניו ומאפייניו האחרים. הקורס סוקר את עיקרי התאוריה הכלכלית המסבירה את דפוסי המסחר, תוך התייחסות לגישות שונות הרווחות בספרות. מקצת הקורס מוקדש להבנת המניעים והתוצאות של המדיניות הכלכלית של ממשלות בנושאי מסחר.

חומר הלימוד

יחידה 1

תורת המסחר הבין-לאומי – המודל של ריקרדו

יחידה 2

תורת המסחר הבין-לאומי – מודל של שיווי-משקל כללי

יחידות 4-3

תורת המסחר הבין-לאומי – המודל של הקשר-אולין

יחידה 5

תורת המסחר הבין-לאומי – גישות חלופיות

יחידה 6

תורת המסחר הבין-לאומי – מדיניות מסחרית

את יחידות הלימוד מלוות דוגמאות עדכניות מהספר:

R.C. Feenstra & A.M. Taylor, International Trade, 2nd ed. (‏Worth Publishers, 2010‎)‏

בצירוף מדריך למידה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

עד סמסטר ג2021 הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.