האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל

10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

ידע קודם מומלץ: מבוא לפוליטיקה השוואתית

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר דניס שרביט, ד"ר אילן בן-עמי, עליזה קורנשטיין

אחראי אקדמי: פרופ' תמר הרמן

יועצים: פרופ' אסאד גאנם, פרופ' אמל ג'מל, פרופ' תמר הרמן, פרופ' מוסטפא כבהא, פרופ' דני פילק

הקורס נועד להציג לסטודנטים את המערכת הפוליטית הישראלית מקום המדינה ועד היום. בחלק הראשון מתאר הקורס את המוסדות המרכזיים: הרשות המחוקקת (‏הכנסת‎)‏, הרשות המבצעת (‏הממשלה‎)‏, והרשות השופטת (‏בג"ץ‎)‏ והמפלגות, וסוקר את סמכויותיהם, כינונם, התשתית החוקית לפעילותם, התפתחותם הפורמלית ותפקודם בפועל במציאות הולכת ומשתנה ונוכח עליית כוחן והשפעתן של התקשורת והחברה האזרחית.

בחלקו השני מתמקד הקורס בשתי הסוגיות העיקריות המונחות על סדר היום של הפוליטיקה הישראלית: מעמד הדת במדינה ומעמדו של המיעוט הערבי.

חומר הלימוד

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.