האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10434 התנהגות ארגונית-מקרו

10434 התנהגות ארגונית-מקרו‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

ידע קודם מומלץ: הקורס התנהגות ארגונית-מיקרו.2

פיתוח הקורס: פרופ' ורדה וסרמן, פרופ' אביעד בר-חיים, ד"ר תמר לזר, ד"ר רונית ויסמל-מנור, ד"ר שלומית פרידמן, ד"ר שני קונה.

יועצים: ד"ר מיקי אייזנמן, ד"ר גיל בוצר, פרופ' דניאל הלר, פרופ' ערן ויגודה-גדות, ד"ר רונית ויסמל-מנור, פרופ' ישראל כ"ץ, פרופ' רענן ליפשיץ, פרופ' דליה עציון, פרופ' צור שפירא, פרופ' יצחק סמואל, ד"ר תמי רובל-ליפשיץ, פרופ' רונית קרק, פרופ' בועז שמיר

מטרת הקורס היא להקנות ידע תאורטי ויישומי בתחומי ארגון, ניהול ואפיון מערכות ארגוניות, באמצעות מיקוד בסוגיות מקרו, כגון תרבות ארגונית, מבנים ארגוניים, דפוסי תקשורת ארגונית, כוח ופוליטיקה, תהליכי קבלת החלטות, מנהיגות ושינוי ארגוני. הקורס מבקש לפתח יכולת אנליטית לניתוח תהליכים ארגוניים רחבים ולחשוף את הסטודנטים לגישה אינטרדיסציפלינרית במטרה שייטיבו להבין את הסוגיות המרכזיות המעסיקות מנהלים וחוקרים ארגוניים.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.