האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10434 התנהגות ארגונית-מקרו

10434 התנהגות ארגונית-מקרו‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

ידע קודם מומלץ: הקורס התנהגות ארגונית-מיקרו.2

פיתוח הקורס: פרופ' אביעד בר-חיים, פרופ' ורדה וסרמן, ד"ר שלומית פרידמן.

יועצים: פרופ' דניאל הלר, פרופ' ערן ויגודה-גדות, ד"ר רונית ויסמל-מנור, פרופ' דן כספי, פרופ' ישראל כ"ץ, פרופ' רענן ליפשיץ, פרופ' דליה עציון, פרופ' צור שפירא, פרופ' יצחק סמואל, ד"ר תמי רובל-ליפשיץ, פרופ' רונית קרק, פרופ' אריה שירום, פרופ' בועז שמיר

מטרת הקורס היא להקנות ידע תאורטי ויישומי בתחומי ארגון, ניהול ואפיון מערכות ארגוניות, באמצעות מיקוד בסוגיות מקרו, כגון תרבות ארגונית, מבנים ארגוניים, דפוסי תקשורת ארגונית, כוח ופוליטיקה, תהליכי קבלת החלטות, מנהיגות ושינוי ארגוני. הקורס מבקש לפתח יכולת אנליטית לניתוח תהליכים ארגוניים רחבים ולחשוף את הסטודנטים לגישה אינטרדיסציפלינרית במטרה שייטיבו להבין את הסוגיות המרכזיות המעסיקות מנהלים וחוקרים ארגוניים.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.