האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10459 יסודות השלטון המקומי

10459 יסודות השלטון המקומי‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

ידע קודם מומלץ: הקורס ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל.

פיתוח הקורס: פרופ' ראסם ח'מאיסי, פרופ' יגיל לוי, פרופ' אסף מידני, פרופ' נזר מנוחין, פרופ' דן סואן, פרופ' יוסף קטן, פרופ' ברוך קיפניס, פרופ' ערן רזין, ד"ר מירב אהרון, ד"ר לביאה אפלבום, ד"ר איתי בארי, ד"ר טליה מרגלית, ד"ר אורבך גדליה, ד"ר ארז צפדיה, ד"ר אתי שריג, אנה חזן (‏כתיבה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' יגיל לוי

יועצים: פרופ' חיים גזיאל, פרופ' יהודה גרדוס, פרופ' ערן ויגודה-גדות, פרופ' שבח וייס, פרופ' אפרים טורגובניק, פרופ' אהרון כהן, פרופ' אבינועם מאיר, פרופ' מיכאל סופר, פרופ' מוטי רגב, פרופ' ערן רזין, פרופ' יצחק שנל, ד"ר חמי אבנרי, ד"ר אפרת אייזנברג, ד"ר נורית אלפסי, ד"ר לביאה אפלבום, ד"ר איתי בארי, ד"ר אפרת בלומנפלד-ליברטל, ד"ר רחל וילקנסקי, ד"ר פני יובל, ד"ר חיים יעקובי, ד"ר אמנון להבי, ד"ר ארז צפדיה, ד"ר אלכסנדר (‏סנדי‎)‏ קדר, יניב ריינגוולד

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי בסוגיות המרכזיות של השלטון המקומי בישראל, וזאת תוך שימוש בדוגמאות אקטואליות, בהשוואות למדינות אחרות ותוך שימוש בתאוריות שונות ומתוך פרספקטיבה בין-תחומית להבנת הנושא. הקורס עוסק בניתוח תפקודו של השלטון המקומי, הן בהיבטיו המוסדיים-מבניים והן בהיבטיו הפוליטיים-התנהגותיים, מתוך פרספקטיבה משווה רחבה: החל בהתחקות אחר שורשי צמיחתו של השלטון המקומי בעולם ובישראל, דרך ניתוח היבטים כלכליים, משפטיים, פוליטיים וחברתיים של השלטון המקומי, המבנה הארגוני והתהליכים המינהליים ברשות המקומית, וכלה בהתמודדות עם סוגיית היעדים המגוונים של הרשות המקומית ומערכת היחסים המורכבת בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי.

נושאי הלימוד