האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10502 העדפה ובחירה חברתית

10502 העדפה ובחירה חברתית‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא למיקרוכלכלה, תורת המחירים א, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים תורת המחירים ב, תורת המחירים ג.

פיתוח הקורס: פרופ' שמואל ניצן; יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏‎; פרופ' אביעד חפץ

יועצים: פרופ' יצחק גלבוע, פרופ' מרק גרדשטיין, פרופ' אייל וינטר

נושאי הקורס:

1‎)‏ מודלים של התפשטות דעות ורעיונות ברשתות חברתיות, והתנאים להיווצרות "טירוף המונים" וקיטוב דעות בין "תיבות הדהוד" נפרדות ברשת. חלק זה מבוסס על מדריך למידה מצולם בעברית המלווה פרקי קריאה באנגלית, ותירגול יישומי מבוסס אקסל על דוגמאות אמיתיות מרשתות חברתיות.

2‎)‏ מודל "השידוכים היציבים" בקבוצה, שלכל אחת ואחד מחבריה סדרי עדיפויות בין הפרטים האחרים בקבוצה אליהם הן/הם מוכנים "להשתדך", ויישומי המודל להשמת רופאים מתמחים בבתי חולים, תלמידים בבתי ספר, והתאמה בין תורמי איברים למושתלים. חלק זה מבוסס על פרק בעברית, והרצאת פרס נובל עם תרגום לעברית.

3‎)‏ הסיבות לכך שאגרגציה של העדפות הפרטים אינה תמיד אפשרית, ופרדוקסים/עיוותים הנוצרים כתוצאה מכך במנגנונים של שיטות בחירה פוליטיות; ולכך שפרטים עלולים לנסות "לתמרן את המערכת" תוך הסתרת העדפותיהם האמיתיות, ומנגנונים שיניעו אותם כן לשקף אותן ולאפשר פעולה ציבורית יעילה. חלק זה מבוסס על פרקי קריאה בעברית.

הקורס עוסק בהבהרה של הבעיות המרכזיות הכרוכות במושגים העדפה חברתית ובחירה חברתית.

חומר הלימוד מבוסס על


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.
מי שילמדו את הקורס מסמסטר ב2024 ואילך, לא יוכלו עוד להרשם ולכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית. מי שלמדו את הקורס עד וכולל סמסטר א2024 יוכלו להרשם לכתיבת עבודה סמינריונית במסגרתו עד לסוף יולי 2024. לאחר מכן לא תתאפשר כתיבת עבודה סמינריונית בקורס זה.

עד סמסטר ג2021 הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.

החל מסמסטר 2024ג רמת הקורס השתנתה ממתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית למתקדם.