האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10502 העדפה ובחירה חברתית

10502 העדפה ובחירה חברתית‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא למיקרוכלכלה, תורת המחירים א, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים תורת המחירים ב, תורת המחירים ג.

פיתוח הקורס: פרופ' שמואל ניצן; יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יצחק גלבוע, פרופ' מרק גרדשטיין, פרופ' אייל וינטר

הקורס עוסק בהבהרה של הבעיות המרכזיות הכרוכות במושגים העדפה חברתית ובחירה חברתית.

חלקו הראשון של הקורס מוקדש לשלושה נושאים: הסיבות הגורמות לכך שהמעבר מהעדפה ובחירה אינדיבידואלית להעדפה ובחירה חברתית הוא בעייתי, סקירה תמציתית של הבעיות בהן מתמקד הקורס והבהרת הקשר בין העדפה ובחירה.

חלקו העיקרי של הקורס מוקדש לשאלות הבאות: האם קיימת העדפה חברתית? מהו כלל הבחירה הרצוי? האם בחירות עלולות להביא לתוצאות פרדוקסליות? כיצד אפשר להתמודד עם בעיית עריצות הרוב? האם ההחלטה החברתית (‏בהקשר של הספקת מוצרים ציבוריים‎)‏ היא יעילה? האם הפרטים מגלים את העדפותיהם האמיתיות? בהקשר של בחירה דיכוטומית בתנאי אי-וודאות, איזה כלל החלטה עדיף: כלל המומחה או כלל הרוב הפשוט? ומהו כלל ההחלטה האופטימלי?

חומר הלימוד מבוסס על הספר העדפה ובחירה חברתית מאת ש' ניצן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2008‎)‏.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.