האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10509 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל

10509 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לפוליטיקה השוואתית.2

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר אילן בן-עמי, ד"ר אריאלה גרוס-רופא; חדוה ארליך (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' עמנואל גוטמן, פרופ' משה ליסק, פרופ' אפרים ענבר, פרופ' מנחם הופנונג, ד"ר עמי פדהצור

בקורס זה נדונה הבעייתיות בקשר בין ביטחון ודמוקרטיה, בעיקר במדינת ישראל הנמצאת עשרות שנים במצבי חירום ומלחמה. בין השאלות והסוגיות הנדונות בקורס: האם אפשר לקיים דמוקרטיה תקינה במצב מלחמה או שמדינה במצב מלחמה דינה להיות מדינת קסרקטין; השוואת המצב בישראל למצבן של דמוקרטיות אחרות במצבי מלחמה; האם פוגעת בולטות הביטחון בנורמות ובתהליכים דמוקרטיים.

חומר הלימוד מורכב ממקראה ומקובץ מקורות ראשוניים. המקראה כוללת מאמרים ופרקים מהספרות הקלאסית בנושא ביטחון ודמוקרטיה וכן מהספרות הישראלית העוסקת בנושא. קובץ המקורות הראשונים כולל – פסיקות בג"ץ, חוקים, תקנות והסכמים.

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת בשם דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית.