האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10527 ליקויי למידה

10527 ליקויי למידה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / חינוך / ליקויי למידה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים סוגיות בחינוך מיוחד, אחד מבין הקורסים פסיכולוגיה בחינוך, מבוא לפסיכולוגיה, וכן השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך ועמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה, ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, שיטות מחקר במדעי החברה, רגרסיה וניתוח שונות. קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה או קריאה וכתיבה אקדמית עם גישור מערבית לעברית.

פיתוח הקורס: פרופ' מלכה מרגלית (‏יועצת אקדמית בכירה‎)‏, פרופ' טלי היימן, ד"ר דורית אולניק-שמש; דינה הורביץ (‏עריכה‎)‏

עדכון הקורס: ד"ר טלי היימן, ד"ר נויה רגב, ד"ר עדי ארבל

יועצים: פרופ' שלמה בנטין, פרופ' מרים גיליס, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, ד"ר ורדה שרוני; ד"ר גל בן-יהודה (‏עדכון‎)‏

מי הם התלמידים עם לקויות הלמידה? מה הם המאפיינים הייחודיים שלהם וכיצד הם מתמודדים בתחומי חיים שונים? הקורס מציג גישות שונות ומחקרים עדכניים הדנים באוכלוסיית לקויי הלמידה, תוך התייחסות להיבטים לימודיים, חברתיים, רגשיים והתנהגותיים. הקורס דן בסוגיית השילוב במערכות חינוכיות בארץ ובעולם, וכן נבחנות דרכי התמודדות המשפחה עם ילד ובוגר עם לקויי למידה.

מטרות הקורס

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על קריאת מאמרים בעברית ובאנגלית (‏בהיקף של כ-600 עמודים‎)‏ המחולקים לשישה נושאי-משנה. לחומר הקריאה מצורף מדריך למידה הערוך על פי נושאי הלימוד ומכוון למאמרים שבמקראה.

נושאי הלימוד


1 בתואר ראשון אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.