האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10527 ליקויי למידה

10527 ליקויי למידה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / חינוך / ליקויי למידה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים סוגיות בחינוך מיוחד, אחד מבין הקורסים פסיכולוגיה בחינוך, מבוא לפסיכולוגיה, וכן השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך ועמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה, או קבלה ללימודי תואר שני בחינוך בטכנולוגיות ובמערכות למידה או קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך. ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, שיטות מחקר במדעי החברה, רגרסיה וניתוח שונות.

פיתוח הקורס: פרופ' מלכה מרגלית (‏יועצת אקדמית בכירה‎)‏, פרופ' טלי היימן, ד"ר דורית אולניק-שמש; דינה הורביץ (‏עריכה‎)‏

עדכון הקורס: פרופ' טלי היימן, ד"ר נויה רגב, ד"ר עדי ארבל

יועצים: פרופ' שלמה בנטין, פרופ' מרים גיליס, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, ד"ר ורדה שרוני; ד"ר גל בן-יהודה (‏עדכון‎)‏

מי הם התלמידים עם לקויות הלמידה? מה הם המאפיינים הייחודיים שלהם וכיצד הם מתמודדים בתחומי חיים שונים? הקורס מציג גישות שונות ומחקרים עדכניים הדנים באוכלוסיית לקויי הלמידה, תוך התייחסות להיבטים לימודיים, חברתיים, רגשיים והתנהגותיים. הקורס דן בסוגיית השילוב במערכות חינוכיות בארץ ובעולם, וכן נבחנות דרכי התמודדות המשפחה עם ילד ובוגר עם לקויי למידה.

מטרות הקורס

  • להציג לפני הסטודנטים מגוון הגדרות, תאוריות ומחקר עדכני בנושא לקויות למידה;

  • לנתח את הבעיות הייחודיות של ילדים עם לקויות למידה בתחומים לימודיים, חברתיים, רגשיים והתנהגותיים;

  • לבחון את התמודדות המערכת המשפחתית עם ילד עם לקויות למידה;

  • לדון בקשייהם הייחודיים של מבוגרים עם לקויות למידה בתחומי חיים שונים.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על קריאת מאמרים בעברית ובאנגלית (‏בהיקף של כ-600 עמודים‎)‏ המחולקים לשישה נושאי-משנה. לחומר הקריאה מצורף מדריך למידה הערוך על פי נושאי הלימוד ומכוון למאמרים שבמקראה.

נושאי הלימוד

  • הגדרות ותיחום

  • לקויות למידה ספציפיות (‏Specific Learning Disorders‎)‏ – התמקדויות וסוגים

  • אפיונים חברתיים, רגשיים והתנהגותיים

  • שילוב תלמידים עם לקות למידה

  • המשפחה

  • מבוגרים עם לקות למידה


1 בתואר ראשון אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.