האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10534 מזרח ומערב בקולנוע הישראלי

10534 מזרח ומערב בקולנוע הישראלי‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / קולנוע

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מהקורסים להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע או מבוא לקולנוע ישראלי וכן קורס נוסף מתחום הקולנוע או אחד מהקורסים הבאים: מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם, תקשורת בישראל2 מגמות בחברה הישראלית,3 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו.

פיתוח הקורס: ד"ר יעל מונק, ד"ר דנה מסד, ד"ר איה ברסקי-אלישב (‏עריכה‎)‏

יועצים: ד"ר נפתלי שם-טוב, ד"ר איתי חרל"פ

הקורס מבוסס על ספרה של אלה שוחט, הקולנוע הישראלי – מזרח/מערב והפוליטיקה של הייצוג (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2005‎)‏, ועוסק באחד הקונפליקטים המרכזיים בחברה הישראלית, יחסי אשכנזים-מזרחים, תוך מעקב אחר ייצוגיו בקולנוע הישראלי. הקורס עוסק בתפיסות של המזרחיוּת בחברה הישראלית, וכן בהחלת תפיסות אלה על ייצוג היחסים בין ישראלים ופלסטינים. כמו כן, באמצעות עיון ביצירות הקולנוע נבדק תהליך התהוות זהותה של החברה הישראלית. הקורס מוגש עתה בגרסה מעודכנת.

חומר הלימוד

הקורס מתבסס על ספר הקורס, מדריך למידה וצפייה, מקראה ושלושה עשר סרטים מרכזיים לצפייה ישירה.

נושאי הלימוד


1 הגשת עבודה סמינריונית בקורס זה מותנית בעמידה בהצלחה בקורסים להבין סרטים (‏10640‎)‏ ומבוא לקולנוע ישראלי (‏10421‎)‏.

2 הקורס נקרא בעבר תקשורת המונים בישראל.

3 או הקורס ישראל בעשור הראשון (‏10486‎)‏, שאינו נלמד עוד.