האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10534 מזרח ומערב בקולנוע הישראלי

10534 מזרח ומערב בקולנוע הישראלי‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי הרוח / קולנוע

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מהקורסים להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע או מבוא לקולנוע ישראלי וכן קורס נוסף מתחום הקולנוע או אחד מהקורסים הבאים: מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם, ישראל בעשור הראשון, מגמות בחברה הישראלית, תקשורת המונים בישראל וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית גרץ, ד"ר אלדד קדם, ד"ר ליאת שטייר-לבני; תלמה מוקדי (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' ירון צור, פרופ' יעקב שביט, ד"ר מירי טלמון, ד"ר אורלי לובין

הקורס מבוסס על ספרה של אלה שוחט, הקולנוע הישראלי – מזרח/מערב והפוליטיקה של הייצוג (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2005‎)‏, ועוסק באחד הקונפליקטים המרכזיים בחברה הישראלית, יחסי אשכנזים-מזרחים, תוך מעקב אחר ייצוגיו בקולנוע הישראלי. הקורס עוסק בתפיסות של המזרחיוּת בחברה הישראלית, וכן בהחלת תפיסות אלה על ייצוג היחסים בין ישראלים ופלסטינים. כמו כן, באמצעות עיון ביצירות הקולנוע נבדק תהליך התהוות זהותה של החברה הישראלית. הקורס מוגש עתה בגרסה מעודכנת.

חומר הלימוד

הקורס מתבסס על ספר הקורס, מדריך למידה וצפייה, מקראה ושלושה עשר סרטים מרכזיים בתולדות הקולנוע הישראלי.

נושאי הלימוד

  • תאוריה ומתודולוגיה: פוסט-קולוניאליזם, אוריינטליזם, מבוא קולנועי

  • הז'אנר ההרואי-לאומי: גבעה 24 אינה עונה

  • סרטי הבורקס וייצוג המזרחי: סאלח שבתי, פורטונה, רק היום

  • ייצוג אלטרנטיבי של המזרח: הבית ברחוב שלוּש, אור מן ההפקר

  • הקולנוע האישי ומגוון הגלים החדשים: חור בלבנה, לאן נעלם דניאל וקס, רובה חוליות

  • הגל הפלסטיני בקולנוע הישראלי: מאחורי הסורגים, נישואים פיקטיביים

  • זהות מזרחית בקולנוע הישראלי העכשווי: שחוּר, כיכר החלומות


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. הגשת עבודה סמינריונית בקורס זה מותנית בעמידה בהצלחה בקורסים להבין סרטים (‏10640‎)‏ ומבוא לקולנוע ישראלי (‏10421‎)‏. מי שכבר למדו את הקורס לפני סמסטר ב2013 וסיימו אותו בהצלחה, יוכלו לכתוב בו עבודה סמינריונית גם מבלי שעשו את הקורסים המתנים.