האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10563 הפרעת קשב והיפראקטיביות

10563 הפרעת קשב והיפראקטיביות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / חינוך

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים סוגיות בחינוך מיוחד, ואחד מבין הקורסים פסיכולוגיה בחינוך, מבוא לפסיכולוגיה, וכן השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך ועמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, שיטות מחקר במדעי החברה, קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה או הקורס קריאה וכתיבה אקדמית עם גישור מערבית לעברית.

פיתוח הקורס: פרופ' טלי היימן (‏כתיבה‎)‏, ד"ר קרן פרצל, חנה שלו; ענת גפני (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' מלכה מרגלית, פרופ' אלי וקיל, פרופ' שונית רייטר, פרופ' לילך שלו-מבורך

עדכון הקורס: פרופ' טלי היימן, ד"ר עדי ברן, ד"ר דפנה הדר

הפרעת קשב והיפראקטיביות (‏Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD‎)‏ היא אחת ההפרעות הנפוצות, המשפיעות על כל תחומי החיים. הקורס בוחן את התפתחותן של ההגדרות להפרעה ואת הגישות השונות שבמסגרתן היא נחקרת, תוך התייחסות לתאוריות ולמחקרים עדכניים. כמו כן, הקורס מציג היבטים לימודיים, חברתיים ורגשיים הנוגעים לאוכלוסייה זו ובוחן את התמודדות המערכת המשפחתית. נסקרות גם גישות שונות לאבחון ההפרעה ולטיפול בה, ופרק נפרד מוקדש למבוגרים עם הפרעת ADHD.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד בקורס כולל מקראת מאמרים באנגלית ובעברית ומדריך למידה הערוך על פי נושאי הקורס ומלווה את קריאת המאמרים.


1 בתואר ראשון אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.