האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10575 הזדהות עם קבוצות

10575 הזדהות עם קבוצות‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מבין הקורסים מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, מבוא לאנתרופולוגיה, וכן הקורסים פסיכולוגיה חברתית, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏או מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים‎)‏ + מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏או הסקה סטטיסטית‎)‏, שיטות מחקר במדעי החברה (‏או יסודות המחקר הכמותי א‎)‏ 1, רגרסיה וניתוח שונות2, פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית2, השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' סוניה רוקס, ליהי סגל-כספי, קרן פרצל; בת-חן פירסט (‏עריכה‎)‏

עליית הלאומנות שחלה בשנים האחרונות במקומות שונים ברחבי העולם, מעוררת מחדש את סוגיית הקשר בין הפרט לבין הקבוצות השונות שאליהן הוא משתייך. מנקודת מבט פסיכולוגית, מעניינים במיוחד המנגנונים המוטיבציוניים והקוגניטיביים הגורמים לאדם להזדהות עם קבוצות. הקורס יחדד את ההבנה של מנגנונים אלה. במרכז הקורס נדונה השאלה מה מביא אדם לבסס את זהותו על שייכותו לקטגוריה חברתית רחבה. הדיון יחול מנקודות מבט שונות: תאוריות המדגישות צרכים ומוטיבציות, תאוריות המדגישות תהליכים קוגניטיביים ואת ההקשר החברתי המיידי ותאוריות המדגישות את התרבות.

מטרות הקורס

חומר הלימוד


1 במקום הצמד מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב, אפשר ללמוד את הקורס יסודות המחקר הכמותי ב.

2 סטודנטים שלמדו את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏ עד סמסטר ג2021, פטורים מלימוד הקורסים רגרסיה וניתוח שונות‏ (‏‏10286‎‎)‏‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית‏ (‏‏10851‎‎)‏‏.