האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10579 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול

10579 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: אחד מהקורסים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א,

הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב, וכן מבוא למדעי המחשב ושפת Java2 או יסודות התכנות בשפת פייתון‏3.

פיתוח הקורס: ד"ר ענת לרנר, דוד לופו

מטרת הקורס להציג עקרונות בסיסיים עליהם בנויות רשתות תקשורת מחשבים בכלל, ורשת האינטרנט בפרט; הקורס שם דגש על נושאים תאורטיים ומעשיים מנקודת מבט של ניהול ארגון.

ספר הקורס

הקורס מבוסס על חלקים נבחרים מתוך הספר:

Computer Networks, A.S. Tanenbaum & D. Wetherall, 5th ed., 2011

הסטודנטים ילמדו את ספר הקורס באנגלית בעזרת מדריך למידה (‏בעברית‎)‏ הכולל: הבהרות, דוגמאות ותרגילים.

נושאי הלימוד (‏בהתאמה לפרקי הספר‎)‏


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה.

2 או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏, מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏.

3 או יסודות התכנות בשפת Java שאינו מוצע עוד.