האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10580 תכן מערך מפעלים ומערכות נלוות

10580 תכן מערך מפעלים ומערכות נלוות‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

תנאי קבלה: הקורס ניהול התפעול 1, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורס מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים. ידע קודם מומלץ: הקורסים ניהול התפעול 2, סימולציה למהנדסי תעשייה.

פיתוח הקורס: ד"ר דוד זינרייך, פרופ' יוסף בוקצ'ין, רן אתגר (‏כתיבה‎)‏; יעל מילון (‏כתיבה ועדכון‎)‏; מתן חרמוני, חוה ניומן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' משה אבן-חיים, פרופ' יעל אידן, פרופ' יוחנן ארזי, פרופ' יוסף בוקצ'ין, פרופ' עירד בן-גל, פרופ' בועז גולני, פרופ' משה כספי, פרופ' עודד מימון, פרופ' גדי רבינוביץ', פרופ' שרגא שובל, ד"ר יובל כהן, ד"ר יעקב רובינוביץ

הקורס דן במושגי יסוד בתחום תכן ותכנון מערכי מפעלים ומבנים תעשייתיים, מערכות שינוע, אחסון ומחסנים ומערכות ייצור גמישות. הקורס פורס בפני הסטודנטים את שלבי העשייה שבאחריות מהנדס התעשייה המעורב בצוות ההקמה של מפעל, מחסן או מבנה תעשייתי חדש. הקורס מציג את השלבים הנדרשים בתהליך תכנון מערך המפעל, תוך הכרת המודלים הכמותיים והגישות השונות המשמשים את מהנדס התעשייה.

חומר הלימוד

S.S. Heragu, Facilities Design, 4rd ed. (‏CRC Press., 2016‎)‏

נושאי הלימוד


1 אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה.