האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10583 ספורט וחברה

10583 ספורט וחברה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מבין הקורסים מבוא לסוציולוגיה, מבוא לחשיבה חברתית, מבוא לאנתרופולוגיה, מבוא ללימודי תקשורת2, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר יאיר גלילי, פרופ' רוני לידור, פרופ' אמיר בן-פורת; בת-חן פירסט (‏עריכה‎)‏, יואב ויכסלפיש (‏אימות נתונים והכנת נספח‎)‏

יועצים: פרופ' נתן אוריאלי, פרופ' עוז אלמוג, פרופ' מיכאל בר-אלי, ד"ר עלינא ברנשטיין, ד"ר יואב מקל, ד"ר נעמי פייגין, ד"ר חיים קאופמן, ד"ר שולמית רביב, ד"ר שלמה רזניק, ד"ר תמיר שורק

הקורס עוסק במקומו ובתפקידו של הספורט בחברה המודרנית והפוסט-מודרנית וקושר את אירועי הספורט למבנה החברה והתפתחותה. כדי לתת הסבר ממצה באשר לטבעו, תפקידו ובעיותיו של הספורט המודרני, מחבר הקורס בין דיסציפלינות שונות (‏סוציולוגיה, תקשורת, פסיכולוגיה ומדע המדינה‎)‏ ותאוריות שונות.

בקורס יידונו סוגיות שונות לצד מחקרים שעיצבו את התחום. הסטודנטים ייחשפו לתאוריות מרכזיות בחקר הספורט והחברה, יתנסו בחשיבה ביקורתית ובניתוח תופעות מרכזיות בספורט המקומי והעולמי, תוך העמקת הידע בספרות המחקר העכשווי והמחקר המשיק.

חומר הלימוד

הלימוד מבוסס על הספר במגרש המשחקים: ספורט וחברה בתחילת האלף השלישי (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2009‎)‏. כל פרק בספר מסתמך על דיון ביצירה קלאסית (‏פרק מספר או מאמר‎)‏.

פרק 1

יריית הזינוק: מהו ספורט והאם השתנה במהלך ההיסטוריה?

פרק 2

הזירה: תאוריה סוציולוגית וספורט

פרק 3

הכדור הוא הכול: ספורט וגלובליזציה

פרק 4

לכבד את ההמנונים: לאומיות ואתניות

פרק 5

גם נשים יכולות: ספורט ומגדר

פרק 6

כסף הוא שם המשחק: התמסחרותו של הספורט

פרק 7

ידם בכול: ספורט, פוליטיקה ומדינה

פרק 8

שירים ושערים: ספורט ותקשורת המונים

פרק 9

הַיֵלכו שניים יחדיו? ספורט וחינוך

פרק 10

"אל אל ישראל": מגמות בספורט הישראלי

פרק 11

משחק הוגן? הגינות ואלימות בספורט המודרני

פרק 12

איך וכמה: ספורט ומדע

חומר הלימוד כולל גם מקראה ובה מבחר מן הכתבים הקלאסיים בתחום ומדריך למידה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.