האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10593 ליקויי קריאה

10593 ליקויי קריאה‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / חינוך / ליקויי למידה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים פסיכולוגיה קוגניטיבית, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה, התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות1, השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס קריאה: תאוריה ומעשה, ליקויי למידה.

פיתוח הקורס: פרופ' גתית קוה (‏‏כתיבה‎‎)‏‏, ד"ר אסנת כנען, לילך טמלמן-יוגב (‏ייעוץ‎)‏‏

קריאה היא אחת המיומנויות המרכזיות בחיינו. רוב הילדים רוכשים קריאה באופן תקין, אך יש ילדים שיש להם לקות ברכישת הקריאה שנקראת דיסלקסיה. הקורס מציג היבטים של רכישה תקינה של קריאה, הגדרות של ‏דיסלקסיה‎‏, הסברים ביולוגיים-מוחיים לדיסלקסיה, הסברים קוגניטיביים ושפתיים לדיסלקסיה ודרכי התערבות. כל תחום מוצג בצורה ביקורתית, הן מבחינה תיאורטית והן מבחינת טיב המחקר, וכל תחום נוגע בקריאה בשפות שונות.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

הקדמה ורקע בסיסי בתחום הקריאה (‏‏מודלים של רכישת קריאה אצל קוראים רגילים בשפות שונות‎)‏, לקויות קריאה (‏הגדרות ומחלוקות‎)‏, הבסיס הביולוגי של דיסלקסיה (‏מחקר מוחי, מחקר גנטי‎‎)‏‏; הסברים תיאורטיים שונים לדיסלקסיה (‏השערה פונולוגית, השערת האוטומטיזציה, ההשערה המגנוסלולרית, ההשערה האודיטורית, השערת הליקוי בקשב‎)‏, עיבוד פונולוגי ומורפולוגי, התפתחות האיות, ושיטות טיפול והתערבות בלקויות קריאה‏.

חומר הלימוד


1 החל מסמסטר ב2022 תנאי זה יוחלף בדרישה ללמוד את צמד הקורסים רגרסיה וניתוח שונות‏ (‏10286‎)‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית‏ (‏10851‎)‏. קורס 10686 ייחשב תנאי קבלה אם נלמד עד סמסטר 2021ג (‏כולל‎)‏.