האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10607 פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי‏

10607 פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי‏‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: הקורס מדיניות ציבורית ואחד מבין שלושת הקורסים: ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מבוא לפוליטיקה השוואתית, יסודות השלטון המקומי, או קבלה לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים או קבלה לתואר שני בלימודי ממשל ומדיניות ציבורית.

פיתוח הקורס: ד"ר גיא בן-פורת

אחראי אקדמי: פרופ' יגיל לוי

יועצים: פרופ' ערן ויגודה-גדות, פרופ' דוד לוי-פאור, פרופ' שלמה מזרחי

בפוליטיקה, בכלכלה, בתרבות ובאקדמיה הפכה הגלובליזציה בשנים האחרונות למושג מרכזי אך בעל משמעות שלא תמיד ברורה. מטרת הקורס לנסות ולהבין את השפעות התהליך על החיים החברתיים, הכלכליים, התרבותיים והפוליטיים ואת השלכותיו המעשיות והתאורטיות לגבי סוגיות מרכזיות של מדיניות ציבורית בכלל, ובישראל בפרט.

חלקו הראשון של הקורס יעסוק בהסברת תופעת הגלובליזציה בקווים כלליים ויציג את התאוריות המרכזיות העוסקות בנושא. חלקו השני של הקורס יציג את מדינת הרווחה כחלק מהסדר העולמי האמריקני, את היתרונות והחולשות של סדר זה ואת משבר מדינת הרווחה. החלק השלישי יציג את שינוי היחסים בין מדינה-הון-עבודה והשלכותיו לגבי מדינת הרווחה ומערכת הזכויות הכלכליות-חברתיות. בחלק הרביעי של הקורס ייבחנו התמורות הנוגעות לדמוקרטיה ביחסי מדינה-הון-עבודה, וכן סוגיית המעורבות האזרחית והיכולת להשפיע על עיצוב מדיניות ציבורית. בחלק החמישי יוצגו אתגרים גלובליים ולוקליים למדיניות הציבורית במאה ה-21.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על מקראת מאמרים.

בקורס חלה חובת השתתפות במפגשים.


1 הקורס נקרא בעבר סדנה במדיניות ציבורית בעידן הגלובלי (‏4 נ"ז‎)‏.