האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10608 פרויקט מחקר: סוגיות במינהל ציבורי בישראל

10608 פרויקט מחקר: סוגיות במינהל ציבורי בישראל‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: הקורס ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, ושניים מבין הקורסים מבוא למינהל וניהול ציבורי, מדיניות ציבורית, יסודות השלטון המקומי, או קבלה לתואר שני בלימודי ממשל ומדיניות ציבורית.

פיתוח הקורס: ד"ר דניאלה שרק-שנקר

אחראי אקדמי: פרופ' יגיל לוי

יועצים: ד"ר עופר אריאן, ד"ר הני זובידה, פרופ' משה מאור, ד"ר אסף מידני

הקורס חושף את הסטודנטים לסוגיות המרכזיות המעסיקות את חוקרי המינהל הציבורי במאה ה-21, ובהן: הניהול הציבורי החדש הפועל בישראל מתחילת המאה ה-21, המושפע בעת ובעונה אחת משינויים שחלו בתפקיד המדינה, מצורכי השוק המקומי ומאופנות גלובליות; רפורמות במינהל הציבורי; טוהר המידות במינהל הציבורי; ביקורת ופיקוח על עבודת המינהל; השתתפות פוליטית במינהל הציבורי, לרבות היבטי מגדר ושיתוף אזרחים.

הקורס יאפשר לסטודנטים להכיר את מערך האילוצים, המגבלות והמגמות המאפיין את הניהול הציבורי בישראל ושמשפיע על יכולת הניהול הציבורי להשיג את יעדיו בצורה אפקטיבית ויעילה.

מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים לנתח סוגיות אקטואליות שונות הקשורות בתפקוד המינהל הציבורי בישראל תוך שימוש בכלים תאורטיים וביקורתיים שונים. המטלה המסכמת בקורס היא כתיבת מחקר מדיניות קצר (‏במקום בחינה‎)‏.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על מקראת מאמרים.

בקורס חלה חובת השתתפות במפגשים.


1 הקורס נקרא בעבר סדנה: סוגיות במינהל ציבורי בישראל (‏4 נ"ז‎)‏.