האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10635 אתגרים בניהול בית ספר1

10635 אתגרים בניהול בית ספר‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / חינוך

ידע קודם מומלץ: הקורס תכנון לימודים, הוראה והערכה.

פיתוח הקורס: פרופ' אפרים בן-ברוך, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, יעל גרינשטיין-מירובסקי; אייל טלמון (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' חיים גזיאל, פרופ' דן ענבר, ד"ר יוסף גולדשטיין

הקורס מנתח תאוריות מרכזיות בתחום מינהל החינוך, תוך שימת דגש מיוחד על תפקידיו של מנהל בית הספר, מציג היבטים מקצועיים ואתיים בעבודת המנהל ובוחן את העשייה הניהולית לאור תאוריות רלוונטיות.

חומר הלימוד

  • ספר הקורס ניהול בית ספר – היבטים עיוניים ומעשיים (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2002‎)‏, שהוא תרגום של:

T.J. Sergiovanni, The Principalship: A reflective practice perspective, 3rd ed. (‏Allyn & Bacon, 1995‎)‏

  • מקראה בעריכת א' בן-ברוך וש' גורי-רוזנבליט, אתגרים בניהול בית-ספר (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2002‎)‏

  • מדריך למידה המלווה את הלימוד של הספר ושל המקראה ומרחיב בנושאים רלוונטיים.

נושאי הלימוד

שער ראשון:

תאוריות של ניהול בחינוך

שער שני:

מנהיגות חינוכית ברמת בית הספר

שער שלישי:

בית הספר כקהילה חינוכית

שער רביעי:

טיפוח משאבי אנוש ותהליכי שינוי בבית הספר

שער חמישי:

הממד המוסרי-האתי בניהול בית הספר


1 הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2015.