האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10687 ניהול התפעול 1

10687 ניהול התפעול 1‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים, אחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, הסקה סטטיסטית, וכן אחד מבין הקורסים חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א.

פיתוח הקורס: פרופ' איזי דראל (‏אחראי אקדמי‎)‏; ד"ר יובל כהן (‏כתיבה‎)‏, ד"ר בני בר-יוסף (‏תרגום‎)‏; יעל אונגר (‏עריכה‎)‏

הקורס עוסק בתחומים הקשורים לתכנון מגוון המוצרים, כמויות הייצור וקיבולת הייצור בארגונים עסקיים. בקורס נלמדים מודלים לחיזוי, תכנון כוח אדם, תכנון הייצור ובקרת מלאי.

הקורס מציג את המודלים העיקריים המקובלים ואת השיקולים הקשורים לבנייתם.

חומר הלימוד

S. Nahmias, Production and Operations Analysis, 4th ed. (‏McGraw Hill, 2001‎)‏

נושאי הלימוד