האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10687 ניהול התפעול 1

10687 ניהול התפעול 1‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים, אחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, הסקה סטטיסטית, וכן אחד מבין הקורסים חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א.

פיתוח הקורס: פרופ' איזי דראל (‏אחראי אקדמי‎)‏, ד"ר יובל כהן (‏כתיבה‎)‏, ד"ר בני בר-יוסף (‏תרגום‎)‏; יעל אונגר (‏עריכה‎)‏

תחום התפעול הוא זה האחראי לכל הפעילויות הקשורות במישרין להשגת מטרות הארגון. תחום זה הוא תחום מרכזי הן בארגונים תעשייתיים והן בארגוני שירות, בין אם הם פועלים למטרות רווח או למטרות צדקה. ניהול התפעול הוא פעולה של תכנון, ביצוע ובקרה של משאבים (‏‏אנושיים ואחרים‎‎)‏‏ במטרה לייצר מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא.

הקורס עוסק בתכנון המשאבים החל משלב החיזוי, דרך תכנון כמויות העובדים, ניהול המלאי ועד קביעת שלב ההפצה ללקוחות תוך התיחסות למצבים של ודאות ושל חוסר ודאות.

הקורס מציג את המודלים העיקריים המקובלים ואת השיקולים הקשורים לבנייתם.

חומר הלימוד

S. Nahmias, Production and Operations Analysis, 4th ed. (‏McGraw Hill, 2001‎)‏

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.