האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10688 ניהול התפעול 2

10688 ניהול התפעול 2‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים, אחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, הסקה סטטיסטית, וכן אחד מבין הקורסים חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א.

פיתוח הקורס: פרופ' איזי דראל, פרופ' לירון ידידציון (‏אחראים אקדמיים‎)‏, ד"ר יובל כהן, ד"ר משה צופי (‏כתיבה‎)‏; ד"ר בני בר-יוסף (‏תרגום‎)‏; יעל אונגר (‏עריכה‎)‏

הקורס עוסק בתחומים הקשורים לתכנון ובקרה על הייצור כאשר כמויות הייצור ידועות, ובנושאים אחרים, כגון: תזמון התפעול, סדור פעולות עבור פונקציות מטרה שונות, אלגוריתמים היוריסטיים לפתרון בעיות תזמון, אמינות ותחזוקה מונעת.

הקורס מציג את המודלים העיקריים המקובלים ואת השיקולים הקשורים לבנייתם.

חומר הלימוד

S. Nahmias, Production and Operations Analysis, 5th ed. (‏McGraw Hill, 2012‎)‏

נושאי הלימוד

מערכות בקרת ייצור – MRP , JIT. הבדלים בין מערכות PUSH ו-PULL:

תזמון:

איזון קווים:

אמינות ותחזוקה מונעת:


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.