האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10715 חקר עבודה: הנדסת שיטות, מדידת עבודה והערכת ביצועים

10715 חקר עבודה: הנדסת שיטות, מדידת עבודה והערכת ביצועים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

תנאי קבלה: הקורס מבוא להנדסת תעשייה, אחד מבין הקורסים הסקה סטטיסטית, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, ואחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א.

פיתוח הקורס: פרופ' יוסי חדד, ד"ר דיאמנטה בנסון-קרעי; מיכל צימרמן-חמד (‏עריכה‎)‏

אחראית אקדמית: ד"ר דיאמנטה בנסון-קרעי

ייעוץ: פרופ' עירד בן-גל, פרופ' איזי דראל, ד"ר דיאמנטה בנסון-קרעי, ד"ר יובל כהן, ד"ר יאיר ליפשיץ, ד"ר ברוך קרן

הקורס נועד להקנות לסטודנטים את היכולת לבחון ולמדוד את אופן התפקוד והביצועים של עובדים בתהליכי עבודה שונים בארגון (‏ארגון יצרני/ספק שירותים‎)‏, תוך בחינת השיפורים הנדרשים ברמת התהליך, תחנת העבודה והאמצעים. במסגרת הקורס יוצגו ההיבטים השונים המשלבים את העובד, האמצעים, החומר והטכנולוגיות והמשפיעים על ביצוע יעיל של הפעולות.

חומר הלימוד

K.B. Zandin, MOST Work Measurement Systems, 3rd ed. (‏Marcel Dekker, 2003‎)‏

נושאי הלימוד

דרישות הקורס כוללות גם ביצוע פרויקט יישומי בצוותים וחלה חובת נוכחות במפגש המצגות שיקבע על ידי מנחה הקבוצה.