האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10768 פרקים בהיסטוריה של המדע

10768 פרקים בהיסטוריה של המדע‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת העתיקה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

שיוך נוסף: מדעים / מדעים - כללי

ידע קודם מומלץ: הקורס פילוסופיה יוונית מתאלס עד אריסטו.

פיתוח הקורס: פרופ' שאול קציר, פרופ' רז חן-מוריס, ד"ר מיכאל אלעזר, ד"ר אורי בלקינד.

הקורס מציע היכרות עם אבני דרך עיקריות בתולדות המדע והיכרות עם גישות מרכזיות בחקר ההיסטוריה של המדע וההיסטוריה האינטלקטואלית. במוקד הקורס שני נושאים מרכזיים: שאלות תנועת הכוכבים בשמים ותנועת גופים על פני האדמה. נושאים אלה נידונים  בנוגע להתפתחותם ההיסטורית, החל משורשי העיון הסדור בהם אצל הבבלים והיוונים, עד שניוטון ניסח תיאוריה מאחדת של שני סוגי תנועה אלה בסוף המאה ה-17. ההתמקדות בשני הנושאים הללו, מתוך מגוון תופעות הטבע שנלמדו במשך התקופה הארוכה הזו, תאפשר העמקה של הדיון והבנה טובה יותר של הניתוח ההיסטורי של המדע.

נושאי הלימוד

חלק א - המדע היווני והתפתחותו בימי הביניים

חלק ב - המהפכה המדעית