האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10797 האמנות היהודית- זמן, מרחב, זהות

10797 האמנות היהודית- זמן, מרחב, זהות‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / תולדות האמנות

ידע קודם מומלץ: לפחות אחד מן הקורסים הבאים: מבוא לאמנות ימי הביניים במערב ובביזנטיון, אמנות הרנסנס באיטליה, אמנות מודרנית ועכשווית.

פיתוח הקורס: פרופ' קטרין קוג'מן-אפל, ד"ר רונית שטיינברג (‏כותבות‎)‏

יועצים: פרופ' שלום צבר, פרופ' אלישבע רבל, ד"ר איליה רודוב, ד"ר מרים ריינר, ד"ר שולה לדרמן, פרופ' ברכה יניב, ד"ר נעה יובל חכם

הקורס עוסק בהיבטים שונים של אמנות ושל תרבות חזותית בעם היהודי לדורותיו. החומר מוצג באמצעות נושאי חתך כרונולוגיים החל מהעת העתיקה עד ימינו. כן נידונים נושאים כלליים מתוך דגש עיוני תאורטי, כגון השפעת הדיבר השני על תפיסת האמנות היהודית, תפקידיה וסגנונה; דיון תמטי מתוך דגש על הממצא החזותי, כגון אדריכלות בתי כנסת ועיטוריהם; דיון איקונוגרפי, כגון דימויי משכן / מקדש / ירושלים וייצוגי עקדת יצחק באמנות החזותית שנוצרה בתרבות היהודית, המסורתית והלא-מסורתית כאחת. הדיון מעוגן ברקע ההיסטורי-תרבותי-פוליטי של התקופות השונות, ביחסי הגומלין בין התרבות היהודית לזו הלא-יהודית שבקרבה חיו הקהילות היהודיות,  ובהשפעתם של אלה על התפיסה החזותית.

חומר הלימוד

הספר האמנות החזותית בחברה היהודית מאת פרופ' קטרין קוג'מן-אפל וד"ר רונית שטיינברג (‏‏האוניברסיטה הפתוחה‎)‏‏.

נושאי הלימוד

במהלך הקורס יערך סיור בבתי כנסת עתיקים בארץ וביקור במוזיאון רוקפלר ובמוזיאון ישראל (‏אמנות בעת העתיקה או יודאיקה ואמנות מודרנית‎)‏.  


1 בעבר נקרא הקורס יצירה חזותית בחברה היהודית.