האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10856 אמנות מודרנית ועכשווית: מהמאה ה-20 למאה ה-21

10856 אמנות מודרנית ועכשווית: מהמאה ה-20 למאה ה-21‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / תולדות האמנות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / ספרות

ידע קודם מומלץ: יסודות שפת האמנות החזותית והקורס על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19.

תיאור קורס:

הקורס יעסוק בהתפתחויות בעולם האמנות במאה -20 והמאה ה-21. במסגרת הקורס נערוך היכרות עם הזרמים, המגמות והתמורות העיקריות שחלו באותה תקופה, וננתח יצירות מרכזיות של יוצרים ויוצרות, תוך התייחסות להקשרים ההיסטוריים, החברתיים והתרבותיים בהם פעלו. מטרת הקורס הינה להקנות היכרות בסיסית עם עולם האמנות בתקופה זו, ולהיחשף לסוגיות בולטות באמנות המודרנית והעכשווית, כגון מעמד האובייקט, תפקיד הצופה, הפתיחות לאחֵר, הקשר בין אמנות לטכנולוגיה, בין אמנות למגדר, ועוד. הדיונים יתבססו על ניתוח יצירות, טקסטים ומניפסטים שנכתבו על ידי אמנים ואמניות, וכן על מושגים רלוונטיים, גישות תיאורטיות ומתודות מחקר בתולדות האמנות. עם סיום הקורס יוכלו הסטודנטים והסטודנטיות להתבונן, לנתח ולפרש יצירות אמנות באופן עצמאי.

פירוט מבנה הקורס

1 . הקדמה: אוונגרד, מודרניזם ופוסטמודרניזם—מושגי מפתח באמנות המאה ה-20

2 . פוביזם, ״הגשר״ והפרש הכחול

3 . קוביזם, פוטוריזם והפשטה

4 . תנועות אוונגרד בין מלחמות עולם: דאדא, סוריאליזם וקונסטרוקטיביזם

5 . אמנות בארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה — ריאליזם ואקספרסיוניזם מופשט

6 . מהמינימליזם לאמנות מושגית

7 . ניאו אוונגרד״ בשנות ה-60-50: פופ, פלוקסוס והפנינג

8 . פוסטמודרניזם - תיאוריה ופרקטיקה

9 . אדריכלות מודרנית ופוסטמודרנית

10. צילום מודרניסטי וצילום בהקשר אמנות מושגית

12 . מיצב, מיצג, ווידאו, ניו מדיה

13 . אמנות וגלובליזציה