האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10811 כתיבה של נייר מדיניות

10811 כתיבה של נייר מדיניות‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

תנאי קבלה: שניים מבין ארבעת הקורסים ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מבוא למינהל וניהול ציבורי, מדיניות ציבורית, יסודות השלטון המקומי.

פיתוח הקורס: פרופ' יגיל לוי, ד"ר אתי שריג

יועצים: פרופ' אלי וייץ, פרופ' אסף מידני, ד"ר אור קרסין 

הקורס נועד לפתח יכולת כתיבת נייר מדיניות (‏policy paper‎)‏. נייר מדיניות הוא מסמך שמציג בעיה מעשית בתחום המדיניות הציבורית ומתווה לה חלופות לפתרון מתוך בחירה מנומקת בחלופה הנבחרת, וזאת במטרה לשכנע את מקבלי ההחלטות בשיקולי ההעדפה של העמדה המובעת. נייר מדיניות נבדל מעבודה אקדמית רגילה בכך שאין הוא מתמודד עם הצורך להסביר או לנתח תופעה, אלא מציע דרך פעולה יישומית.

הקורס מכשיר את הסטודנטים לאתר בעיה מעשית בתחום המדיניות הציבורית ולהתוות לה פתרון בצורה של נייר מדיניות, והוא מתבסס על עולם התוכן של השלטון המקומי. המטלה המסכמת בקורס היא כתיבה של נייר מדיניות (‏במקום בחינה‎)‏.

בקורס חלה חובת השתתפות במפגשים.


1 הקורס נקרא בעבר סדנה לכתיבה של נייר מדיניות (‏4 נ"ז‎)‏.