האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10848 עיתונאות מעשית בעידן הדיגיטלי: סדנה והתמחות

10848 עיתונאות מעשית בעידן הדיגיטלי: סדנה והתמחות‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

צבירה של 20 נ"ז לתואר ראשון ובכללן הקורס מבוא ללימודי תקשורת. הקבלה לסדנה מותנית בראיון אישי עם מרכז/ת ההוראה הקורס ועם רכז/ת ההתמחויות באו"פ.

צוות פיתוח: פרופ' יחיאל לימור, פרופ' רפי מן, ד"ר ערן פישר, אבנר הופשטיין

הסדנה עיתונאות בעידן הדיגיטלי (‏‏10848‎‎)‏‏ תוצע לסטודנטים כסדנה המשלבת התנסות מעשית באחד מכלי התקשורת. הסטודנטים ילמדו את עקרונות המקצוע העיתונאי להלכה בכיתה ויישמו את החומר הנלמד למעשה בעולם העיתונות.

הסדנה לעיתונאות בעידן הדיגיטלי מעניקה כלים להתמצאות בעולם העיתונאות הכתובה והמקוונת, ועורכת היכרות בין הסטודנט לשפה העיתונאית השגורה בעידן בן זמננו. הסטודנטים יתוודעו למונחי יסוד כמו ״הגרעין העיתונאי״, ״הפתיח״ והכתבה; ילמדו כיצד לאסוף מידע עיתונאי בשטח ומה הן הטכניקות לשאול את השאלה הנכונה בריאיון. כמן כן יכירו מקרוב את התפתחות הידיעה העיתונאית המקוונת מהשלבים הראשונים ועד לסיפור המתקדם וכך גם את הכתבה המגזינית. נוסף על כך נערוך היכרות גם עם הפרקטיקה העיתונאית היומיומית ונדון בכמה מהדילמות המקצועיות והאתיות המעסיקות עיתונאים בעידן הנוכחי.

משך הקורס: 

שני סמסטרים רצופים ב' 2021 + ג' 2021 .

בסדנה משולבת התנסות ילמדו הסטודנטים בסמסטר ב2021 את הסדנה עיתונאות בעידן הדיגיטלי. בסמסטר ג2021 יינתן דגש על המעגל התעסוקתי בתחום עיתונאות  בארץ ובעולם, תיעשה ההכנה הפרטנית עם כל אחד מהסטודנטים לעבודה המעשית  ותתבצע העבודה המעשית עצמה. בסמסטר זה תתקיים התמחות בת 120 שעות (‏התמחות של יום בשבוע (‏8 שעות‎)‏ במשך 15 שבועות. במקביל יימשך בכיתה הלימוד התיאורטי והמעשי בדגש על היכרות עם שוק העבודה בתחום העיתונאות, בחירת כיוון מקצועי וניהול קריירה והיבטים אתיים ואתגרים בתעסוקה בתחום התקשורת.

הסטודנטים ימלאו "דו"ח פעילות" וההתנסות של כל סטודנט תידון בכיתה בדרך של שיח עמיתים.

חובות הסטודנטים בסדנה:

סדנת העיתונאות מיועדת לסטודנטים בעלי תכנית לימודים בתקשורת במתכונת חד-חוגית או דו-חוגית.

ההתנסות תלויה בריאיון אישי ובקבלת הסטודנטים להתנסות על-ידי הגורם אצלו הם מתמחים. הצלחת ההתנסות תלויה בעמידה בקריטריונים שנקבעו בעת הקבלה להתמחות

לפרטים נוספים לגבי קורסים משלבי התנסות מעשית ראו כאן.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.