האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10848 עיתונאות מעשית בעידן הדיגיטלי: סדנה והתמחות

10848 עיתונאות מעשית בעידן הדיגיטלי: סדנה והתמחות‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

אישור מרכז ההוראה והקורס מבוא ללימודי תקשורת

צוות פיתוח: פרופ' יחיאל לימור, פרופ' רפי מן, ד"ר ערן פישר, אבנר הופשטיין

הסדנה עיתונאות בעידן הדיגיטלי (‏‏10848‎‎)‏‏ תוצע לסטודנטים כסדנה המשלבת התנסות מעשית באחד מכלי התקשורת. הסטודנטים ילמדו את עקרונות המקצוע העיתונאי להלכה בכיתה ויישמו את החומר הנלמד למעשה בעולם העיתונות.

הסדנה לעיתונאות בעידן הדיגיטלי מעניקה כלים להתמצאות בעולם העיתונאות הכתובה והמקוונת, ועורכת היכרות בין הסטודנט לשפה העיתונאית השגורה בעידן בן זמננו. הסטודנטים יתוודעו למונחי יסוד כמו ״הגרעין העיתונאי״, ״הפתיח״ והכתבה; ילמדו כיצד לאסוף מידע עיתונאי בשטח ומה הן הטכניקות לשאול את השאלה הנכונה בריאיון. כמן כן יכירו מקרוב את התפתחות הידיעה העיתונאית המקוונת מהשלבים הראשונים ועד לסיפור המתקדם וכך גם את הכתבה המגזינית. נוסף על כך נערוך היכרות גם עם הפרקטיקה העיתונאית היומיומית ונדון בכמה מהדילמות המקצועיות והאתיות המעסיקות עיתונאים בעידן הנוכחי.

משך הקורס: סמסטר אחד.

בסדנה משולבת התנסות ילמדו הסטודנטים את הסדנה עיתונאות בעידן הדיגיטלי ובמקביל יבצעו התנסות בת 120 שעות (‏התנסות של יום בשבוע (‏8 שעות‎)‏  במשך 15 שבועות‎)‏ כאשר הלימוד התיאורטי והמעשי ימשיך בכיתה בדגש על היכרות עם שוק העבודה בתחום העתונאות, בחירת כיוון מקצועי וניהול קריירה והיבטים אתיים ואתגרים בתעסוקה בתחום התקשרות.

הסטודנטים ימלאו "דו"ח פעילות" וההתנסות של כל סטודנט תידון בכיתה בדרך של שיח עמיתים.

חובות הסטודנטים בסדנה:

הגשת שתי מטלות לפחות (‏‏מתוך שלוש‎‎)‏‏

קבלת ציון 60 לפחות בבחינת הגמר.

לפרטים נוספים לגבי קורסים משלבי התנסות מעשית ראו כאן.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.