האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10849 יחסי ציבור הלכה למעשה: סדנה והתמחות

10849 יחסי ציבור הלכה למעשה: סדנה והתמחות‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

אישור מרכז ההוראה והקורס מבוא ללימודי תקשורת

הסדנה ביחסי ציבור, דוברות וניהול משברים בשילוב התמחות מאפשרת לעסוק בתחום הדוברות יחסי הציבור תוך כדי הלימודים. הקורס כולל התנסות בארגוני יחסי הציבור לצד ליווי תומך מטעם הארגון וסגל ההוראה של הקורס. באמצעות ההתנסות בארגונים הסטודנטים יחוו וילמדו את עולם העבודה ביחסי הציבור הלכה למעשה. סדנה משולבת התנסות מעניקה לסטודנטים, תוך כדי הלימודים, אפשרות לצבירת ניסיון תעסוקתי ושדרוג הסטטוס המקצועי, בניית רשת מקצועית (‏‏Networking‏‎)‏, למידה מתוך שיח עמיתים וחיבור בין התאוריה לפרקטיקה.

משך הקורס: סמסטר אחד.

בסדנה משולבת התנסות ילמדו הסטודנטים את הסדנה יחסי ציבור דוברות וניהול משברים ובמקביל יבצעו התנסות בת 120 שעות (‏התנסות של יום בשבוע (‏8 שעות‎)‏ במשך 15 שבועות‎)‏ כאשר הלימוד התיאורטי והמעשי ימשיך בכיתה בדגש על היכרות עם שוק העבודה בתחום יחסי הציבור, בחירת כיוון מקצועי וניהול קריירה והיבטים אתיים ואתגרים בתעסוקה בתחום התקשרות.

הסטודנטים ימלאו" דו"ח פעילות"וההתנסות של כל סטודנט תידון בכיתה בדרך של שיח עמיתים.

חובות הסטודנטים בסדנה:

נוכחות חובה בכל מפגשי הלימוד לאורך הסמסטר (‏במקביל לשעות ההתמחות‎)‏.

הגשת מטלת חובה (‏הכוללת פרזנטציה‎)‏

הגשת מטלה לבחירה מבין שתיים

קבלת ציון 60 לפחות בבחינת הגמר.

בתום ההתמחות יגיש הסטודנט את פרוייקט הגמר.

לפרטים נוספים לגבי קורסים משלבי התנסות מעשית ראו כאן.

 


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.