האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10849 יחסי ציבור הלכה למעשה: סדנה והתמחות

10849 יחסי ציבור הלכה למעשה: סדנה והתמחות‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

צבירה של 20 נ"ז לתואר ראשון ובכללן הקורס .מבוא ללימודי תקשורת. הקבלה לסדנה מותנת בראיון אישי עם מרכז/ת ההוראה ועם מרכז/ת ההתמחויות באו"פ.

הסדנה ביחסי ציבור, דוברות וניהול משברים בשילוב התמחות מאפשרת לעסוק בתחום הדוברות יחסי הציבור תוך כדי הלימודים. הקורס כולל התנסות בארגוני יחסי הציבור לצד ליווי תומך מטעם הארגון וסגל ההוראה של הקורס. באמצעות ההתנסות בארגונים הסטודנטים יחוו וילמדו את עולם העבודה ביחסי הציבור הלכה למעשה. סדנה משולבת התנסות מעניקה לסטודנטים, תוך כדי הלימודים, אפשרות לצבירת ניסיון תעסוקתי ושדרוג הסטטוס המקצועי, בניית רשת מקצועית (‏‏Networking‏‎)‏, למידה מתוך שיח עמיתים וחיבור בין התאוריה לפרקטיקה.

משך הקורס: שני סמסטרים רצופים ב' + ג'

בסדנה משולבת התנסות ילמדו הסטודנטים בסמסטר ב (‏אביב‎)‏ את הסדנה יחסי ציבור דוברות וניהול משברים. ובסמסטר ג (‏קיץ‎)‏ יינתן דגש על המעגל התעסוקתי בתחום יחסי הציבור בארץ ובעולם, תיעשה ההכנה הפרטנית עם כל אחד מהסטודנטים לעבודה המעשית ותתבצע העבודה המעשית עצמה. בסמסטר זה תתקיים התמחות בת 120 שעות (‏התמחות של יום בשבוע - 8 שעות‎)‏ במשך 15 שבועות. במקביל ימשיך בכיתה הלימוד התיאורטי והמעשי בדגש על היכרות עם שוק העבודה בתחום יחסי הציבור, בחירת כיוון מקצועי וניהול קריירה והיבטים אתיים ואתגרים בתעסוקה בתחום התקשרות.

הסטודנטים ימלאו" דו"ח פעילות "וההתנסות של כל אחד מהסטודנטים תידון בכיתה בדרך של שיח עמיתים.

חובות הסטודנטים בסדנה:

נוכחות חובה בכל מפגשי הלימוד לאורך סמסטר ב ומפגשים ייעודיים בסמסטר ג (‏גם במקביל לשעות ההתמחות‎)‏.

הגשת מטלת חובה (‏הכוללת פרזנטציה‎)‏

הגשת מטלה לבחירה מבין שתיים

קבלת ציון 60 לפחות בבחינת הגמר.

בתום ההתמחות יגישו הסטודנטים את פרויקט הגמר.

לפרטים נוספים לגבי קורסים משלבי התנסות מעשית ראו כאן.

 


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 לא ניתן לצבור לתואר יותר מ-4 נ"ז בסדנות בתקשורת, אלא אם מצוין אחרת בדרישות תכנית הלימודים לתואר.