האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10850 התנסות מעשית בפסיכולוגיה

10850 התנסות מעשית בפסיכולוגיה‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: הקורסים מבוא לפסיכולוגיה, אישיות: תיאוריה ומחקר, פסיכופתולוגיה, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו

פיתוח הקורס: פרופ' גתית קוה, ד"ר איתמר לוי-פרנק

קורס בחירה שנתי (‏‏כולל חופשת סמסטר‎‎)‏ שנועד לאפשר לסטודנטים שמעוניינים להמשיך ללמוד לתואר שני במגמה קלינית/טיפולית להתנסות בעבודה מעשית. ההתנסות מאפשרת לסטודנטים להרחיב את הניסיון והידע, ולברר לעצמם את התאמתם לעבודה מסוג זה.

תיאור ההתנסות

הסטודנטים ישובצו במוסדות מתאימים וההתנסות תתקיים במשך שעתיים לפחות בשבוע (‏‏בהתאם לדרישות המוסד‎‎)‏‏. הסטודנטים יקבלו הדרכה אישית או קבוצתית מטעם צוות מקום ההתנסות. נוסף על כך, האוניברסיטה תספק הדרכה קבוצתית לסטודנטים ממקומות התנסות שונים.

תנאי קבלה והשתתפות בהתנסות

חובת נוכחות

שימו לב: יש חובת נוכחות במקום ההתנסות ובמפגשי ההדרכה של האוניברסיטה. אין אפשרות ללמוד קורס זה מרחוק.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.