האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10864 בעיות מדידה בחשבונאות א

10864 בעיות מדידה בחשבונאות א‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: יסודות החשבונאות הפיננסית

פיתוח הקורס: רו"ח שלומי שוב, פרופ' ניצה גרי, רו"ח איתי דראי, רו"ח שחר הלל, רו"ח רועי שבד

הקורס נועד להעמיק את ההבנה והידע בנושאי החשבונאות הפיננסית ולהקנות ידע בבעיות הכרה, מדידה ודיווח בתחומים מגוונים של הפעילות העסקית. נושאי הקורס יידונו ברמה העיונית והמעשית על בסיס תקני דיווח כספי בין-לאומיים‏ (‏IFRS‎)‏.

יעדים לימודיים

הסטודנטים יכירו וידעו ליישם את תקני החשבונאות הבינלאומיים IFRS בנושאי הקורס

חומרי הלמידה

הספר חשבונאות פיננסית חדשה – 2020 IFRS, מאת שלומי שוב ויבגני אוסטרובסקי,

מדריך למידה מקוון.

נושאי הלימוד